Dragana Nikoletić; foto: Aleksandrija Ajduković, Drag

  • Kako me je konj suočio sa mojim karakterom

    Ima mnogo načina da čovek pokuša da sebe sagleda iznutra, ali nijedan nije kao transformacioni trening sa konjima.