Marko Lovrić

  • Od Beograda do Aušvica: moja baka, broj 81956

    Cirila Bratić, rođenjem Čirila Marc, nosi 92 godine kao da su 92 grama. Ali ona ima još jedno ime, koje ne možemo pročitati na njenom licu, ili u ličnim dokumentima, ali možemo na koži: 81956.

  • ​Zašto navijači ne koriste levi kroše?

    Sklepati detaljan psihološki ili sociološki profil navijača posao je smislen samo uglednim stručnjacima koji su tribine u najboljem slučaju videli na televiziji.