Sara Brolin

  • Sa ovim tipom možete trezni u klabing u Stokholmu

    U mom rodnom gradu Stokholmu se uskoro otvara novi klub, ali zaista ne želim da izlazim tamo. Jer, zove se „Trezan", i kao što možete da pretpostavite, da biste ušli, morate da budete potpuno trezni.