Tekst i fotografije Kosta Koukoumakas

  • U toku je velika evakuacija izbeglica iz grčkog Idomenija

    Današnja evakuacija izbeglica iz Idomenija predstavlja početak kraja takozvanog balkanskog Kalea, nezvaničnog izbegličkog centra u kojem je oko 8,500 ljudi živelo bez mogućnosti kretanja, u užasnim i ponižavajućim uslovima.