Yonas Gebrehiwet

  • Razlike između škole u Eritreji i u Evropi

    Trebalo mi je vremena, nakon dolaska u Švajcarsku, da počnem da razlikujem ljude. Za mene su, u početku, svi ti ljudi blede boje kože izgledali isto.