američki zatvori

  • Odvratan novi trend u zatvorima: ’Pandurska pljuca’

    Usled toga što je duvan zabranjen u zatvorima u 23 države i pod rigoroznim propisima u ostalih 27, robijaši pribegavaju novom načinu da se urade nikotinom.

  • Fotografisanje trudnih zatvorenica

    Bbiti osuđena kao mlada majka ili trudna žena je strašno – kako za ženu, tako i za bebu. Opcije su, u najvećem broju slučajeva: tuđa nega, usvajanje ili abortus.

Reklame