Bojan Radović

  • Zašto sam iz Srbije pobegao u Kinu

    Kako čovek prelomi da je vreme da se ide? Dugo sam mislio da je to jako teško pitanje, jer odgovor ne može da bude jasan.

Reklame