derive

  • Za slobodni Deri: IRA i rat protiv droge

    U ovom filmu, videćete VICE News ekipu koja istražuje kako, 15 godina posle mirovnog sporazuma, ponovo povećava broj pristalica IRA i šta je to što ponovo zaoštrava ovaj sukob.

Reklame