Domoroci

  • Kuvano meso irvasa i horizonti prekriveni snegom: Svet bez granica u kome žive mladi Samiji

    Fotografkinja Heda Ristad zabeležila je mlade čuvare irvasa u severnoj Norveškoj, čiji narod, kultura i jezik bivaju potiskivani i marginalizovani već decenijama.

  • Spavanje sa đavolom

    Serijal "Spavanje sa đavolom" istražuje tranziciono stanje zajednice Fort Mekeja. Ovi ljudi moraju da prevaziđu prirodme i privredne prepreke dok se njihove vrednosti, zdravlje i kultura desetkuju u zamenu za standard življenja koji većina Kanađana...

Reklame