Friraneri

  • Parkur u Černobilju: najveća avantura ili putovanje u ludilo

    Kada se desila nuklearna katastrofa u Černobilju u aprilu 1986, rečeno je da u ovoj oblasti neće smeti da se živi sledećih 40,000 godina. Četvorica parkuraša iz Pariza su letos obišla samo srce nuklearne elektrane, krijući se od policije i vojnih...

Reklame