jelena prtorić

  • Kako se ispisati iz Katoličke i Pravoslavne crkve

    Ipak ideja o ispisu iz Crkve javila se kako je rastao bunt prema mizoginim stavovima svećenstva, njihovom sveopćem bogaćenju i miješanju u politiku i ulaženju u spavaće sobe parova i rodnice žena.

Reklame