Koeficijent inteligencije

  • ​Šta sam naučio od ujaka o intelektualnom invaliditetu

    Danas je to teško zamisliti, ali pre 20 godina, moj ujak, čovek sa intelektualnim invaliditetom, često je pio alkohol. Stvarno nije trebalo, ali pio je, u pabovima po gradu i u maloj opštinskoj kući u kojoj je živeo sa mojom bakom.

Reklame