Matrijarhat

  • ​Kenija: Može se i bez muškaraca

    Umoža na svahiliju znači "jedinstvo" i u selu nema ni jednog jedinog muškarca. Ovde dolaze sve žene koje beže od surovih običaja i nasilja u svom okruženju: od prisilnih brakova do genitalnog sakaćenja.​

Reklame