mira marković

  • Kako su splavovi postali važan deo Beograda

    Splavova danas ima raznih, od najobičnijih daščanih kafana na buradima do ekskluzivnih i hipermodernih građevina na vodi u koje je uloženo više novca, arhitektonskih vizija i građevinskog znanja nego u neke stambene zgrade po prestonici.

Reklame