Mladi Romi

Reklame
  • Mladi Romi u Srbiji

    VICE Srbija o životu i položaju mladih Roma

  • Mladi Romi u Srbiji: Demuš - dobri duh mahale

    I tamo gde je u međuvremenu, uvek učini nešto plemenito. Štiti nejake, pomaže bolesnima, plače saosećajući sa nesrećnima. „Greota mu“, tako definiše empatiju.