Nikola Tesla

Reklame
  • Da li je Tesla stvarno uspostavio kontakt sa vanzemaljcima

    Tesla je bio "duboko uveren" u kontakt sa vanzemaljcima i njegova izvanzemaljska hipoteza izazvala je gnev kod njegovih savremenika, od kojih su mnogi njegove tvrdnje odbacili kao jedva nešto više od želje za sticanjem publiciteta.

  • Mračna strana Nikole Tesle: eugenička budućnost bez kafe

    Nema sumnje da su Tesline genijalne ideje brojnije od njegovih loših stavova i zaslužuje posthumnu slavu koja mu se ukazuje. Ali ne bi bilo fer da prođe Teslin rođendan, a da mu se ne da pokoja packa.