nikolaje čaušesku

  • Nekad i sad: Slike dece iz rumunskih sirotišta devedesetih godina

    Uredba #770 koja je važila od 1966. do 1989, ukinula je ženama u Rumuniji pravo na abortus. Rođeno je dva miliona dece, poznate pod nazivom „Generacija uredbe", a mnoga od njih završila su u sirotištima.

Reklame