odrastanje u Diznilendu

  • Kako je to kad odrasteš u Diznilendu

    Diznilend odlučuje kako će izgledati kuće i kvartovi i ko će tamo stanovati. U zamenu za to, privukli su turiste i smanjili poreze.

Reklame