Oplođavanje

  • Naučne i lične koristi od masturbacije

    Svetu su hitno potrebni valjani podaci o tome šta se događa u telu i mozgu kada šamaraš majmuna. Ali ono malo psiholoških studija o masturbaciji nam govori da možda umiruje anksioznost i oplođava maštu.

Reklame