seksualni radnici

Reklame
  • Ekspertski vodič za bonton u javnim kućama

    Mislio sam da iskoristim znanje koje sam stekao u poslednjih nekoliko godina i nagradim vas sopstvenim informativnim vodičem za bonton prilikom spavanja sa seksualnim radnicama.

  • Pod dominacijom Boginje: erotska hipnoza rečima

    Uzbuđuje li vas pomisao na to da pohotna veštica baci na vas erotske čini?

  • Šta smo sve naučili o seksu u 2014. godini

    Ljudi u 2014. još uvek upražnjavaju seks i pričaju o tome. Koliko samo pričaju! Teme vezane za seks i seksualnost zauzimaju sve više prostora u medijskom prostoru, ali mi se čini da isto toliko prostora odavno zauzimaju privatno, u mislima ljudi. Evo...