Sumpor

  • Brčkanje u blatnoj banji u Ovči za Prvi maj

    Umesto uranka ili protesta, otišla sam u blatnu "banju" u Ovči da se lečim za džabe. Ako sam i poželela da dođem opet, razmisliću dvaput, zbog čudnog društva, a ne zbog neuslovnosti.

Reklame