trudnoća u zatvoru

  • Fotografisanje trudnih zatvorenica

    Bbiti osuđena kao mlada majka ili trudna žena je strašno – kako za ženu, tako i za bebu. Opcije su, u najvećem broju slučajeva: tuđa nega, usvajanje ili abortus.

Reklame