ураган

  • Uragan Katrina, noćna mora za zatvorenike

    Sva su se svetla pogasila, a loša ventilacija je stvorila nepodnošljive uslove. „Kad je oluja naletela, delovalo je kao da će sve da se sruši," kaže stražar.

Reklame