život u hotelu

  • Ko sve živi u hotelu „Slavija“

    Hotel je bio „majka“ raznim nevoljnicima, od ugroženih poplavama, do migranata, preko stanovnika kuća koje su 'slučajno' urušene pri džentrifikaciji poteza oko Hrama svetog Save.

Reklame