Vad händer egentligen om du åker fast med droger?

FYI.

This story is over 5 years old.

jobbigt läge

Vad händer egentligen om du åker fast med droger?

En åklagare, polis, advokat och en lektor guidar oss genom lagstiftningsdjungeln.

Knark på Melodifestivalen!!! basunerade Aftonbladet ut efter att en reporter torkat lite med en "knarkservett" och hittat spår av kokain på en toalett efter Andra chansen. Alla var upprörda, trots att ingen hade sett en enda knarkare på efterfesten. Väljer du att ta en näsa på toaletten under en av Melodifestivalens alla efterfester bör du vara diskret; att snörvlande störta ut med desperat blick och leverera fyra fullständiga meningar i sekunden kommer väcka liknande reaktioner som om Godzilla steg upp ur havet.

Annons

Problemet med droger är att de medför misstänksamma attribut, som stora gloende ögon, slapp tunga, frenetiskt tuggande eller tvångsmässigt gnidande mot mjuka ytor. "Poliser jobbar ju med misstankar," säger Pierre Svensson, utredare på Stockholmspolisen. "Är man påverkad finns det fysiska tecken man kan titta efter för att bilda sig en misstanke. Om polisen misstänker att du innehar eller har använt narkotika har de rätt att utföra en kroppsvisitation."

Ber en polis dig att tömma fickorna och dra ner byxorna är det lika bra att vara medgörlig. "Säger någon att de inte vill bli kroppsvisiterade och vi redan misstänker att de har någonting på sig så höjer det vår misstanke," säger Svensson. "Saken med droger är att de är ganska enkla att göra sig av med. Till exempel kan en person som har en joint smula sönder den bakom ryggen. Det är inte så att vi kommer att gå runt med pincett och leta efter marijuanasmulor." Efter visitationen får den misstänkte i normala fall genomgå "kroppsbesiktning", alltså kissa lite i en kopp.

Illustrationer: Alex Jenkins

Så vad riskerar man om pisset ger utslag?

Döms man för brott i Sverige noteras det i ett avsnitt i belastningsregistret – en så kallad prick. Vissa arbetsplatser, som grundskolor och HVB-hem, är skyldiga att kontrollera anställdas prickar. Vilka brott som syns i utdragen beror på arbetsplatsen. "I utdraget för skola och barnomsorg vill man kontrollera sexualbrott och då syns inte narkotikabrott, men det gör det för HVB," säger Christel Backman, lektor i sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Annons

Det finns också arbetsgivare som ber om utdrag utan lagstöd och då syns alla anmärkningar. Det är vanligt inom transport, hushållsnära tjänster och bland bemanningsföretag. "Ska man anställa någon som ska arbeta med kassaregistrering vill arbetsgivaren inte ha en som är dömd för ekonomiska brott. Chaufförer ska helst inte ha kört onyktra eller fått för många fortkörningsböter," säger Backman.

Hur länge ett avsnitt i belastningsregistret finns kvar beror på straffet och inte på brottet. Enligt åklagare Carl Mellberg syns det begångna brottet och påföljden i fem år om du är ostraffad och döms till dagsböter för till exempel droginnehav. Döms du till fängelse finns brottet och påföljden kvar i tio år.

Men låt oss återgå till knark. Narkotikastrafflagen innehåller fyra straffskalor, en för varje typ av narkotikabrott: ringa narkotikabrott, narkotikabrott (av normalgraden), grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott.

"Vid bestämmandet av straffvärdet för ett narkotikabrott kan man finna ledning i en tabell där det anges straffvärden för olika typer och kvantiteter av narkotika," säger Mellberg. "Det straffvärde som domstolen slutligen kommer fram till baseras dock på en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter kring brottet såsom vilken sorts narkotika det rör sig om, vilken mängd narkotika som har hanterats samt vilken typ av hantering med narkotikan som har varit aktuell."

Annons

Tabellen visar hur långt fängelsestraff man kan förvänta sig vid olika typer av droginnehav. Den är sammanställd av ett gäng domare som samlas då och då och går igenom rättspraxis vid narkotikabrott, som ibland ändras i och med domar i Högsta domstolen. I mina efterforskningar tog jag hjälp av Carl Mellberg och advokat Martin Cullberg för att reda ut den något snåriga narkotikalagstiftningen.

Ringa narkotikabrott: böter eller fängelse i högst sex månader

Ringa narkotikabrott rör bruk eller små former av innehav, lägre än vad som anvisas på tabellen, exempelvis mindre än 50 gram cannabis eller 0,6 gram kokain. För det utdöms böter – andra straff är ovanliga.

Narkotikabrott: fängelse i lägst 14 dagar och högst tre år

Normalgradsbrott ger fängelse, i lindriga fall villkorlig dom men då ofta i kombination med samhällstjänst. Detta förekommer till exempel vid vissa fall av självmedicinering. Narkotikabrott av normalgraden ger i praktiken inte lägre straff än ringa narkotikabrott förutom under mycket speciella omständigheter.

Grovt narkotikabrott: fängelse i lägst två år och högst sju år

Vid stora innehav eller inblandning i organiserad drogverksamhet döms man för grovt narkotikabrott. Beroende på omständigheterna kan straffen för narkotikabrott och grovt narkotikabrott överlappa. Går det att fastställa att du ägnar dig åt försäljning kan ett mindre innehav medföra ett hårdare straff än om du kan bevisa att du bara förvarar stora mängder knark. I straffvärdestabellen går gränsen för grovt narkotikabrott vid innehav som motsvarar två års fängelse.

Synnerligen grovt narkotikabrott: fängelse i lägst sex år och högst tio år

Denna grad infördes 2016 och är till för storskalig narkotikasmuggling, de som urskiljningslöst säljer stora mängder narkotika till vem som helst (exempelvis på internet där ungdomar kan handla) och för alla som försöker vara Tony Montana.

Den som torskar med ett hekto svamp i skafferiet kan alltså riskera ett strängare straff om det även funnits zip-påsar i bostaden och en telefonlista över traktens alla fågelskådare. De som fälls för att ha haft ett halvt gram syntetiska hjälpmedel i systemet (i ett desperat försök att uthärda musiksveriges mest ohyggliga spektakel från insidan) klarar sig undan med böter och en prick i registret – med allt vad det innebär.

Research med hjälp av Camila-Catalina Fernandez. 

Theo Hagman Rogowski finns på Twitter och Alex Jenkins finns på Instagram.