FYI.

This story is over 5 years old.

VICE News Tonight on HBO

VICE News om hur den svenska samtyckeslagen blev till

VICE News berättar i en mini-dokumentär hur Sverige just blev det tionde landet i Europa att definiera sex utan samtycke som våldtäkt.

Den tidigare lagstiftningen krävde bevis för att offret utsatts för fysiskt våld eller hot, eller varit i ett sårbart tillstånd. Men efter år av påtryckningar röstade Sveriges riksdag för att ändra lagen. Den nya samtyckeslagen trädde i kraft 1 juli och säger att allt sex måste ske frivilligt. Annars är det vid första anblick betraktat som våldtäkt.

VICE News berättar historien om hur lagändringen kom till. Hur fyra kvinnor slöt samman 2013, i uppror mot att en svensk domstol frikänt tre män från att ha våldtagit en 15-årig flicka med en vinflaska. Ett fall de ansåg var ett tydligt bevis för att Sveriges rättssystem inte fungerar.

Annons

VICE News möter gruppen Fatta, som sedan dess kämpat för samtycke och utmanat könsnormer. För Fatta har lagändringen varit en första seger, berättar organisationens ordförande Elin Sundin i dokumentären. “Vi måste gå från en våldtäktskultur till en samtyckeskultur. Vad vi verkligen behöver är en förändring i manligt beteende”, säger hon i inslaget.

VICE News har också träffat Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Hon har inga problem med grundtanken att ändra attityder runt sex, men säger att den nya lagen lämnar för mycket utrymme till tolkning och riskerar att ge offren falska förhoppningar.

“Jag är övertygad att domstolarna kommer ha stora problem med det här”, säger Ramberg. “Du utvidgar det kriminaliserade området. Genom att göra det får folk idéen att vi kommer få fler domar. Vi är övertygade att det inte kommer bli så”, fortsätter hon.

Ramberg är inte den enda som ser problem med den nya lagen. VICE News är med under en utbildning för svenska åklagare och poliser, där många deltagare har frågor hur lagen ska tillämpas.

“Du måste få de inblandade att beskriva hela situationen. Det är väldigt många detaljer för personerna i fråga att komma ihåg. Där tror jag det kan bli väldigt svårt för oss… det kommer vara svårt att verkligen veta var gränserna går.” säger Anna Hugosson, förundersökare på Polisen i Stockholm.

Tony Halldin Hultkvist säger att män måste börja ifrågasätta vad de själva har för del i det här. Han är styrelseledamot i Fatta och arbetar för organisationen MÄN som ordnar workshops bara för män runt om i Sverige, i syfte att utbilda om samtycke. “Jag tror att den stora uppgiften framöver är för män att börja lyssna och tänka på deras egna beteende. Det är en bra start”, säger Hultkvist i inslaget.

Inslaget sändes första gången 2 juli, 2018 på VICE News Tonight på HBO.

Den här artikeln publicerades ursprungligen på VICE US.