FYI.

This story is over 5 years old.

droger

Var försiktig om du tänker ta ecstasy i sommar

Ecstasy blir allt starkare och kopplas till dödsfall i Sverige.
Blå Dom Perignon. Foto: siz siz via Flickr

När en kvinna omkom på sjukhus efter att ha festat i början av juni varnade polisen för att farlig ecstasy är i omlopp i Stockholm. "Tabletterna är jättefarliga. Det är som rysk roulette, ena gången fungerar det och andra gången inte," sa Annika Ljung, gruppchef för en av Stockholmspolisens narkotikagrupper, till SVT. Mer än så fick vi inte veta.

VICE kontaktade Annika Ljung som berättade att tabletten som förekom i samband med dödsfallet är blå och utformad som Dom Perignons logotyp. "Vi har varit väldigt sparsamma med att gå ut och säga att det är just de här blå tabletterna," sa hon. "Jag var i hetluften för några år sedan gällande rosa Superman. Då blev vi kritiserade för att man kunde tro att polisen godkände att alla andra färger och instansningar var okej att ta."

Annons

Även i Nederländerna och i Storbritannien varnade myndigheter för de rosa Superman-tabletterna för två år sedan. Enligt forskaren och psykiatrikern David Nutt innehöll de PMMA, ett psykostimulantia nära besläktat med PMA som uppfanns på 1950-talet och testades som antidepressivt medel. PMA visade sig vara skitdåligt och produktionen stoppades. Men när ingredienserna till MDMA inte har gått att få tag på har tillverkare ibland använt PMA eller PMMA och sålt det som ecstasy. Med upp till tio gånger högre potens än MDMA och riktigt usla bieffekter misstänks PMA ha varit inblandat i hundratals dödsfall i Europa och Nordamerika sedan 2010. PMA är dock sällsynt. Den brittiska droganalystjänsten Tictac hade bara tre exempel i sin databas där man samlat 900 ecstacytabletter.

Polisen har ännu inte fått analysresultaten från de aktuella blå Dom Perignon-tabletterna, men tidigare analyser har visat att de inte alls innehöll PMA eller PMMA utan drygt 170 milligram (mg) MDMA. I maj förra året skrev ett organ inom belgiska narkotikabyrån att de blå tabletterna är högkoncentrerade och analyser av andra Dom Perignon har funnit över 250 mg MDMA.

Enligt Ljung brukar det ta tio veckor för en obduktion att bli färdig, vilket betyder att det är för tidigt att dra en slutsats om vad exakt det var som orsakade dödsfallet för några veckor sedan. Men samtidigt säger hon att polisen inte har råd att vänta tio veckor eftersom sommaren med fest och potentiellt ecstasybruk hinner fortsätta med risk att brukare inte är tillräckligt försiktiga.

Annons

Relaterat:


Ecstasy har generellt blivit starkare. I en studie från förra året konstaterar EU:s narkotikabyrå (EMCDDA) att drogen innehöll 50-80 mg MDMA under 1990- och 2000-talet, men 125 mg år 2016. Socialdepartementet i Zürich, som offentliggjort drogtester i skadereducerande syfte sedan 2007, fann att medelvärdet låg på 152 mg under 2016, varav omkring 75 procent innehöll över 120 mg – jämfört med bara fem procent 2010 då genomsnittet var 81 mg.

Ett problem med ecstasy är bristen på information om innehåll och säkert bruk. Polisen i Jersey varnade nyligen för blå-gul ecstasy stämplade med IKEA-loggan, som enligt uppgift varit inblandade i ett dödsfall. Även om IKEA producerar en hel del skräp var de inte ansvariga för pillren, som ska innehålla omkring 200 mg MDMA – ungefär dubbelt så mycket som en vanlig dos. Får man ett piller i näven av någon man känner på en svettig tillställning där folk slickar varandra i ansiktet är det många som litar på att det är grönt att ta hela direkt. Okunskap och starkare ecstasy har orsakat akuta sjukhusbesök och dödsfall – framför allt bland kvinnor, som är känsligare för MDMA än män.

På tre år har antalet kvinnor som uppsökt vård på grund av MDMA fyrdubblats. Dessutom är det två till tre gånger fler kvinnor än män som söker akut sjukvård, enligt the Global Drug Survey 2016. Hyponatremi – vattenförgiftning till följd av saltbrist i blodet – är en av de vanligaste orsakerna till att man uppsöker sjukvård. California Poison Control System undersökte ecstasy-relaterad hyponatremi under fem år och såg att 90 procent av fallen var kvinnor. En undersökning under ledning av Geetruida D van Dijken noterade att hela 27 procent av kvinnorna på ett rave hade mild hyponatremi, men bara tre procent av männen.

Annons

MDMA får användaren att känna sig törstig och höjer samtidigt utsöndringen av hormonet vassopresin (ADH), som medför att man inte urinerar. Van Dijken (med flera) misstänker att det kvinnliga könshormonet östrogen kan ligga bakom det här. Utsöndringen av ADH kan påverkas av östrogennivåerna, som i sin tur påverkas av menstruationscykeln. Allvarlig vattenförgiftning orsakar förvirring, huvudvärk, kräkningar och muskelkramp. Obehandlat kan det leda till att hjärnan sväller (hjärnödem) och skapar ett livshotande tryck i huvudet.

"Att inte använda MDMA är naturligtvis det bästa alternativet för att undvika MDMA-inducerad hyponatremi," skriver van Dijken. "Men, om man accepterar det faktum att miljontals använder drogen varje helg, bör strategier utvecklas för att motverka hyponatremi i personer som väljer att ta MDMA. Det skulle innefatta att inta mat och dryck vars innehåll av elektrolyter matchar det som förloras vid användning av MDMA, huvudsakligen genom svettning."


Relaterat: Vårt videoreportage ecstasy i Storbritannien:


"Jag tror att det handlar det om att 'face the facts', att det här är faktiskt vad som händer," säger Annika Ljung angående förgiftning i samband med ecstasyanvändning. "Och skulle det hända så måste de runt omkring också veta vad man ska göra. När du tar ecstasy räknar du inte med att komma hem som ett kolli från sjukvården, eller att aldrig komma hem överhuvudtaget."

Annons

Det är svårt att säga vad som är en säker dos MDMA. Individuella faktorer spelar stor roll. Droginformationssidan Erowid rekommenderar mellan 60 och 150 mg, beroende på kroppsvikt och tolerans. En del skadereducerande organisationer rekommenderar, 80-100 mg (men inte allt på en gång) vilket ska vara dosen som ger störst positiva effekter bland flest användare, enligt en nederländsk studie från 2011.

Vad som är helt säkert är att det behövs mer forskning på hur läkemedel och droger påverkar kvinnor under olika stadier i menstruationscykeln. Något som forskaren David Erritzøe säger ofta förbises på grund av att kvinnors hormonförändringar kan påverka forskningens resultat. Vill man undersöka kvinnor behövs fler personer vilket gör forskningen dyrare. Kanske en legitim investering när det ändå gäller drygt hälften av befolkningen.

Theo Hagman Rogowski finns på Twitter. Foto via siz siz på Flickr.

Läs också:

Vi måste prata om att tjejer upplever drogberoende annorlunda

Hur du tar droger på ett säkert sätt när det är varmt

Därför behöver behandling av drogbruk rikta in sig mer mot kvinnor