Annons
skadereduktion

Naloxonutredningen går inte helt hem hos Stockholms brukarförening

Trots besked om att motgiftet naloxon kan skrivas ut till personer som riskerar att ta opioidöverdoser är brukarföreningen i Stockholm kritiska till utredningen.

av Theo Hagman Rogowski
2017 06 16, 4:20pm

Foto: Hampus Andersson

Förra veckan kom första delen av regeringens utredning om hur folk kan få tag på naloxon utanför sjukvården – en åtgärd man hoppas ska rädda livet på hundratals opioidbrukare varje år. I rapporten konstaterar Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att Prenoxad, ett receptbelagt paket med kanyler och en spruta fylld med naloxon, uppfyller kriterierna för att skrivas ut till brukare och deras närstående.

"Det är jättebra att regeringen har reagerat men det är väldigt tråkigt att man inte har tittat på den internationella forskning som finns och omedelbart har tagit bort receptföreskrifterna, för det är det som måste göras för att det här ska fungera," säger Niklas Eklund, ordförande i Stockholms brukarförening, som drivit frågan om att tillgängliggöra naloxon för brukare. "Från vårt håll säger vi att det var ju synd att ni inte förstod allvaret i det här. Backa och gör om."

Vid en överdos injiceras Prenoxad enklast i brukarens lår- eller överarmsmuskel. "Bland oss som är narkomaner är det här med spruta inget problem, men för anhöriga eller andra är det ett hinder. Många behöver lära sig hur det här används," säger Eklund. Han påtalar att en nässpray som Narcan hade varit ett behändigare och enklare alternativ. Någon naloxonspray har ännu inte godkänts av Läkemedelsverket.Vad Prenoxad kommer att kosta eller om det omfattas av högkostnadsskyddet har den ansvariga myndigheten, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, inte beslutat om. Apoteken kan ändå sälja det under egen prissättning och skadereducerande institutioner som laro-mottagningar och sprutbytesklinikerna kan dela ut det till sina deltagare.

"Ambitionen är att läkemedlet inte ska kosta något och att det ska vara lättillgängligt och säkert för våra deltagare," säger Pernilla Isendahl, projektsamordnare på sprutbytet i Malmö. "Vi har jobbat med att få det här sedan 2014. Vi hoppas på att börja så fort som möjligt i höst."

Niklas Eklund tycker det är bra om sprutbytesklinikerna skriver ut naloxon, men att det är ett problem för brukarna att besöken registreras och journalförs. "Du kan tänka dig hur bemötandet blir [från sjukvården] om du till exempel bryter benet och säger att du har ont [och det står att du har fått naloxon utskrivet]," säger han.


Relaterat: VICE News om naloxon:


Stockholms brukarförening har ett eget sprutbytesprogram utan register, men de kan inte skriva ut recept utan att ha en läkare på plats."Det finns vissa i föreningen som på sitt eget initiativ delar ut naloxon," säger Eklund. "Som förening får man inte syssla med olaga läkemedelshantering. Med jämna mellanrum håller vi korta utbildningar med hjärt-lungräddning och hur och var man injicerar medlet. Det är inga svårigheter. De flesta har varit med och bankat igång en kompis på ett eller annat sätt, men de har saknat naloxonet."

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lämnar över naloxonutredningen till regeringen i slutet på 2017. Vad som krävs i byråkratisk väg för att ett lättanvänt medel mot opioidöverdoser ska kunna delas ut i stor skala vet vi inte innan dess. Sverige har under flera år haft en ökande narkotikadödlighet och innehar en ohedersam andra plats i högst narkotikadödlighet i EU. Kanske vänder trenden i år.

Theo Hagman Rogowski finns på Twitter.

Mer om droger på VICE:

Hur vi tog droger i Norden 2016

Sluta kalla ecstasy-relaterade dödsfall för överdoser

Hur går det egentligen för Sveriges nolltolerans?