The Third Industrial Revolution

VIDEO: The Third Industrial Revolution (Trailer)

'The Third Industrial Revolution' är vår film i vilken nationalekonomiska teoretikern Jeremy Rifkin beskriver hur vi är på väg in i en ny era av hållbar utveckling.

Världsekonomin genomgår en kris. Vår biosfärs oförmåga att absorbera mänsklig aktivitet kombinerat med utmattningen av naturresurser, nedgående produktivitet, långsam tillväxt, ökad arbetslöshet och ojämlikhet tvingar oss att tänka om när det kommer till våra ekonomiska modeller.

Hur går vi vidare? I den här dokumentären beskriver nationalekonomiska teoretikern Jeremy Rifkin hur vi träder in i en ny era av hållbar utveckling. En Third Industrial Revolution [tredje industriell revolution] kommer visa sig när tre tekniker uppstår och sammanförs: ny kommunikation, nya energikällor och nya sätt att förflytta sig. Men, i ljuset av klimatförändringar måste det hända snabbt. Förändring på den här nivån kräver politisk vilja och betydande ideologiskt skifte.

VICE film The Third Industrial Revolution med Jermey Rifkin visas på Gather Music Festival på torsdag den 14 september klockan 17:30 på Kägelbanan i Stockholm. Mer information och biljetter finns här. Läs en intervju med Jermey Rifkin här.