Trippa tryggt

Välkommen till Trippa tryggt, vår artikelserie om droger och skademinimering

VICE i Sverige och Danmark lanserar i dag ett initiativ för att göra drogbruk så säkert som möjligt.
11.12.17
Illustration: Alex Jenkins

I Sverige har nolltoleransen inte riktigt fungerat. Ett lättillgängligt argument för det är det faktum att vi har näst högst drogrelaterad dödlighet i Europa – delvis på grund av att så länge droger finns kommer människor konsumera dem.

Polisen lägger enorma resurser på att ta urin- och blodprov på människor de misstänker är påverkade av narkotika: de senaste 20 åren har antalet prov fyrdubblats till 40 000 per år.

Annons

Polisens misstankar visar att det inte verkar spela någon roll hur olagliga droger är eller hur stigmatiserade dess brukare anses vara, vissa människor kommer alltid fortsätta att söka efter rus och trippar bortom öl, vin och sprit.

Så om vi nu struntar i att droger är olagliga och väljer att använda dem i alla fall, då är det viktigt att vi tar dem på ett så säkert sätt som möjligt – det är i alla fall så vi på VICE ser på saken. Det betyder inte att vi uppmanar människor att ta droger. Vi vill uppmärksamma problemet i stället för att blunda för det.

Vi förstår att droger inte bara används av sprutnarkomaner; att det finns flera nyanser av drogbruk; och att vissa väljer att ta en lina i stället för ett glas, eller kanske både och.

Enligt polisen och tullens drogsituationsrapport är drogbruk som "resulterar i överdoser, drogrelaterade sjukdomar, olyckor, våldshandlingar och självmord" fortfarande en av de "främsta orsakerna till dödsfall som hade kunnat undvikas bland unga personer" i EU.

Det är i ljuset av det här som vi i dag lanserar Trippa tryggt – en redaktionell kampanj som vi tagit fram tillsammans med våra kollegor på VICE Danmark, med målet att prata om hur man tar droger på ett säkert sätt och vad man bör tänka på när man väl är hög. Vi tror att skademinimering är ett bättre sätt att rapportera och informera om droger än att använda utdaterade pekpinnar och skrämseltaktik.

Tidigare i år skrev vi om vi hur Sverige har en ganska bra bild, statistiskt sett, av sprutmissbruk och alkoholkonsumtion. Men när det gäller att ta droger för nöjes skull, i rekreationssyfte, vet vi inte så mycket. Det vi vet är att cannabis i särklass är den mest populära drogen i Sverige, amfetamin är populärt i Stockholm enligt EMCDDA:s analys på avloppsvatten från förra året, och det finns en oro för att MDMA blir alltmer populärt i hela Europa bland unga vuxna. Ändå handlar svensk narkotikapolitik för det mesta om olika sätt att bibehålla nolltoleransen och minska den drogrelaterade dödligheten förknippad med opioider.

Med Trippa tryggt hoppas vi kunna bredda konversationen om droger och öka förståelsen för hur vi kan undvika att vi själva och andra råkar illa ut. Som ett första steg lanserar vi en serie artiklar om ämnet från alla tänkbara vinklar och håll. Går det att konsumera cannabis på ett säkert sätt? Vad ska man tänka på när man tar antidepressiva och festar? Hur går med naloxon i Sverige? Motgiftet som skulle minska Sveriges opioidrelaterade dödlighet. Med mera. Längre fram vill vi göra mer. Och vi vill höra vad ni tycker.

Läs alla våra artiklar på temat Trippa tryggt här, följ också vår kampanj på Facebook, Twitter och Instagram. Vill du dela med dig av egna erfarenheter och tips kan du mejla trippatryggt@vice.com.

– Caisa Ederyd
Chefredaktör, VICE Sverige