framtiden

Självkörande bilar kommer vara verklighet redan om tio år

I VICE dokumentärfilm 'The Third Industrial Revolution: A Story for Our Human Family' förklarar nationalekonomen Jeremy Rifkin varför vi måste förändra hur vi ser på produktivitet för att överleva.
Foto via Getty

På en av USA:s största årliga bilmässor, the North American International Auto Show, tidigare i år förhansdvisades VICE senaste dokumentär, The Third Industrial Revolution: A Story for the Human Family. Filmen, som hämtar inspiration från nationalekonomen Jeremy Rifkins bok från 2011 med samma namn, undersöker Rifkins ekonomiska vision och hur den ska kunna realiseras. Precis som med de första och andra industrirevolutionerna, förklarar han, kommer den tredje industriella revolutionen formas när tre teknologier vävs samman: ny kommunikation, nya energikällor och nya transportmedel – "en ny infrastruktur som fundamentalt kommer förändra hur vi reglerar, driver och utvecklar våra ekonomier."

Annons

I filmen kritiserar Rifkin de klassiska ekonomiska teorierna som lyfts under de senaste 200 åren. Han lägger fram idén om att vårt förlegade synsätt ignorerar de energilagar som påverkar ekonomisk aktivitet. Utvinning av fossila bränslen och förbrukning av bördig jord har format ekonomisk tillväxt i flera årtionden nu, menar Rifkin, men vår planets oförmåga att hantera människans alla utsläpp, i kombination med överdriven konsumtion av naturliga tillgångar, tvingar oss nu att förändra hur vi ser på produktivitet.

Viktigast av allt, enligt Rifkin, är att världen blir helt fri från kolutsläpp inom 40 år för att på så vis stoppa vårt största klimatförändringshot och människans framtida undergång. Väldigt många forskare håller med om att vind, vatten och sol kan förse hela världen med 100 procent av av vår energi. Enligt en ny studie skulle vind och sol tillsammans kunna utgöra 60 procent av USA:s energi 2030.

"Vi har miljontals människor som nu producerar sin egen förnybara energi utan marginalkostnad," säger Rifkin. "När man tar bort de fasta kostnaderna är naturlig energi i princip gratis. Inom 18 månader kommer en solwatt endast kosta 2,8 kronor."

Så frågan är: Hur ska vi göra för att sätta igång en så enorm förändring?

Rifkin säger att energiövergången i USA – som är år, om inte flera årtionden, bakom både Kina och Tyskland – är en produkt av misslyckad politik. Även om man har tillgång till de resurser som behövs för att kunna genomföra planen behövs det också en kampanj för att få allmänheten att förstå och stötta åtagandet. "Obamas administration investerade flera miljarder i en mer miljövänlig ekonomi, men USA har inte en miljövänlig ekonomi i dag eftersom det inte fanns en vision," säger Rifkin. I sin bok This Changes Everything hävdar även Naomi Klein att de största hindren för att få en miljövänlig ekonomi är sociala och politiska: "Det krävs mer än bara vilja; det krävs en ideologisk förändring."

Annons

Rifkin, som jobbade som rådgivare åt Angela Merkel när hon började avveckla Tysklands kärnkraftverk, har sagt att förbundskanslern är en av de ledare som kommer driva den tredje industriella revolutionen. Merkels energipolitik har fått en hel del kritik, men faktum kvarstår att 32 procent av Tysklands elektricitet kommer från sol- och vindkraft, och landet siktar på att använda sig av 100 procent förnybar energi 2040.

På bilmässan i USA lyftes vikten av miljövänliga alternativ och så kallade "smart cities" för att vi ska kunna bygga upp en ny ekonomi som inte bidrar till kolutsläpp. För närvarande utgör storstadsområden 70 procent av alla växthusgasutsläpp, och man förutspår att antalet städer i världen kommer ha fördubblats till år 2050. Förra året hade Paris stora problem med luftföroreningar, vilket ledde till att borgmästaren Anne Hidalgo tillsatte särskilda åtgärder för att minska biltrafiken. Oslo planerar att stadens centrum ska vara helt fritt från bilar 2019. Simon Tricker, grundare av Urban Tide (ett smart city–initiativ i Storbritannien), säger att självkörande elbilar kommer vara en del av vår vardag år 2030, och städer kommer kunna minska sina utsläpp med 90 procent utan att befolkningens livskvalitet kommer försämras.

"Självkörande fordon kommer finnas ute på vägarna," bekräftade Fords ordförande William Clay Ford. "Och det kommer ge oss fler grönområden inne i städerna." I den här framtidsvisionen kommer inte självkörande bilar behöva parkera på gatan, och därför skulle de filerna kunna användas av cyklister eller göras om till grönområden. Förutom att investera i självkörande bilar planerar Ford att utveckla fler samåkningstjänster.

Den här framtiden låter onekligen lockande, men med en ekonomi som varit beroende av fossila bränslen och tillverkningsindustrier så länge kan man undra hur den amerikanska marknaden skulle reagera på en så pass drastisk förändring. Rifkin menar att motargumentet om att det hela skulle leda till uppsägningar och mindre arbetskraft inte är något man behöver oroa sig för eftersom man behöver arbetare, både låg- och högutbildade, för att kunna bygga den infrastruktur som krävs i den här framtiden. Det kommer behöva byggas fler vindkraftverk, fler solpaneler, fler laddstationer och vårt elektriska nätverk kommer behöva digitaliseras.

"Människor, inte robotar, kommer driva den här världen," säger Rifkin. "I norra Frankrike har vi utbildat tusentals gruvarbetare så att de kan renovera byggnader [med miljövänliga alternativ] i stället för att utvinna kol. Alternativet är att gå tillbaka till den andra industriella revolutionens ekonomi med fossila bränslen där det inte finns några jobb."

Alexis Chemblette finns på Twitter.

Se hela dokumentären The Third Industrial Revolution: A Story for the Human Family Gather Music Festival på torsdag den 14 september klockan 17:30 på Kägelbanan i Stockholm.