FYI.

This story is over 5 years old.

Trippa tryggt

Hur du hjälper en kompis som går igenom en riktigt dålig tripp

Börja med att inte kalla det för en "dålig tripp".
Alla bilder via Zendo Project

Om du hängt på en festival eller två i ditt liv har du med största sannolikhet stött på någon – kanske en nära vän, kanske någon du aldrig sett förut – som tagit en psykedelisk drog och som inte verkar må helt bra. Kanske ni står mitt i ett publikhav med hög musik och pulserande strålkastare, vilket kan vara ångestframkallande för vem som helst, inte minst om man tagit en hallucinogen drog. Många av oss vill hjälpa de här personerna, men man vet inte alltid hur eller vart man kan vända sig för att få hjälp.

Annons

Därför grundade man 2012 organisationen the Zendo Project, vilka åker runt på festivaler i USA (och även utomlands) och sätter upp trygga platser på området, där det finns utbildade "sitters" som är redo att hjälpa personer som mår dåligt under en tripp.

"Jag har alltid varit väldigt intresserad av förändrade medvetandetillstånd och användandet av psykedeliska substanser inom psykoterapi", säger Sara Gael, chef på the Zendo Project. Sara jobbar som psykolog i Colorado och älskar musik och har gått på festivaler i över tio år.

Under den perioden har hon ofta bekymrat sig över vad hon kallar för festivalscenens "föråldrade metoder för att hantera besökare som går igenom någonting jobbigt efter att ha tagit psykedeliska droger". Metoderna hon syftar på är bland annat när man väljer att spärra in, söva ner eller gripa dessa personer.

Hon menar att dessa sätt att närma sig saken "är rotade i ett missförstånd om hur psykedeliska droger fungerar och hur de påverkar hjärnan."

Gael har jobbat med the Zendo Project ända sedan det grundades. Än så länge har organisationen hjälpt över 2000 besökare på festivaler som Burning Man, Lightning in A Bottle, Boom och Symbiosis. De har även utbildat cirka 2000 volontärer att kunna utföra vad de kallar för "psykedelisk första hjälpen".

Sara menar att psykedeliska droger kan ha stor potential i terapeutiska sammanhang när det ges ut i lämplig miljö och under rätt omständigheter. Hon har tidigare även varit med och jobbat med en klinisk prövning där man testat att ge patienter MDMA för att behandla deras PTSD.

Annons

VIDEO: Skademinimeringstips för psykedeliska droger


Hon uppmärksammar dock samtidigt det faktum att när psykedeliska droger tas rent rekreationellt finns det en potential för psykologiska trauman eller undermedvetna rädslor att komma till ytan på en plats eller vid ett tillfälle som är långt från optimalt för att kunna jobba sig igenom de känslorna.

The Zendo Project har därför sammanställt en utförlig manual som finns tillgänglig online, och en officiell skademinimeringsvideo som tar upp principerna för hur man kan hjälpa någon att vända en negativ upplevelse till att bli något lärorikt. Det handlar bland annat om att skapa en "safe space", och att man ska förstå att en "jobbig" tripp är inte samma sak som en dålig tripp.

Med dessa principer i åtanke berättar Sara med sina egna ord om hur man bäst kan hjälpa en vän eller en främling som går igenom en jobbig psykedelisk upplevelse på en festival.

Undersök om personen vill ha eller behöver hjälp

"En svår psykedelisk upplevelse kan antingen göra en väldigt utåtvänd eller inåtvänd, och det är alltid en utmaning att veta hur någons inre upplevelse kan se ut.

Så ibland kan det vara väldigt uppenbart att en person vill eller behöver hjälp, medan det vid andra tillfällen inte är lika tydligt. Men saker som kan indikera på att någon potentiellt behöver hjälp är ångestkänslor, att man känner sig ensam eller instängd, att man inte förstår var man befinner sig, och en rädsla för att förlora kontroll.

Annons

Om du ser att någon ser ut att gå igenom något jobbigt kan du gå fram till personen, introducera dig själv, kanske fråga hur hen mår – i stället för att anta direkt att någon vill ha eller behöver din hjälp.

Närma dig personen på ett vänligt och säkert sätt – inte för att du själv känner dig rädd eller orolig. Blotta närvaron av en empatisk, vänlig och öppen person kan ofta vara väldigt hjälpsamt och få någon att känna sig trygg."

Lyssna och finns där

"Låt personens upplevelse vara guiden. Försök inte gå händelserna i förväg. Utforska orosmoment när de kommer upp. Utan att distrahera personen, försök hjälpa hen att förstå sig på sina känslor.

Försök ge personen möjlighet att utforska det som sker och uppmuntra hen att inte försöka stå emot det. Bara att finnas där för personen kan vara stöttande."

Erbjud att gå med personen till en lugn och trygg plats

"Om du fått kontakt med personen och hen indikerar att hen behöver hjälp kan du erbjuda att tillsammans gå till en lugn plats, bortom alla starka ljus, hög musik och folkmassor. Dessa saker kan nämligen bidra till eventuell förvirring eller oro.

Fråga var personen själv skulle känna sig mest bekväm. Erbjud vatten och en varm filt. Rör inte personen utan tillstånd. Gör det tydligt att allt personen säger kommer stanna hos dig."

Var inte rädd för att söka professionell hjälp om du behöver det

"Det finns tre situationer som definitivt innebär att man behöver professionell hjälp: allvarliga episoder relaterade till psykisk ohälsa, om det finns potential för våld, eller om det är en nödsituation och personen behöver hjälp av vårdpersonal.

Annons

Så när man går fram till någon vill man alltid leta efter signaler som skulle visa att det rör sig om en av de tre situationerna, istället för att bara anta att problemet endast är psykologiskt eller känslomässigt.

Om någon går igenom en allvarlig episod relaterad till psykisk ohälsa eller om hen skadat sig fysiskt borde du försöka hjälpa och se till att personen får adekvat hjälp. Om personen uppvisar ett våldsamt beteende bör du inte sätta dig själv eller andra i fara. Kontakta säkerhetspersonal eller polisen.

Glöm inte att ta hand om dig själv, speciellt om du själv tagit en psykedelisk drog

"Det kan vara en utmaning att ge plats åt någon både fysiskt och känslomässigt, speciellt om du själv är påverkad av psykedeliska substanser. Om så är fallet, försök om det är möjligt att hitta någon som är nykter som kan vara med och hjälpa till.

Annars gäller samma riktlinjer fortfarande – inte minst vikten av att ta hand om sig själv, speciellt om även du själv har tagit någonting.

Glöm inte bort att hjälpa personen att komma tillbaka till verkligheten igen

"Ofta behöver man fortsatt stöd efter att upplevelsen börjar varva ner. Att komma tillbaka in i verkligheten igen kan kännas som en enorm kontrast efter man befunnit sig på det psykedeliska planet, vilket innebär att en av de viktigaste verktygen för integrering är att ha ett stöttande och omhändertagande community.

Så att finnas kvar för någon och hjälpa hen att bearbeta och förstå sig på sin upplevelse kan vara väldigt hjälpsamt, speciellt om trippen var jobbig för personen, för deras självuppfattning eller för deras relationer."

Den här artikeln publicerades ursprungligen på thump.