FYI.

This story is over 5 years old.

VICE REPORTS

VIDEO: Sveriges heroinpendlare

Vi träffade två svenskar som är beroende av heroin som hellre lever på Köpenhamns gator än under Sveriges nolltoleranspolicy.

I VICE Reports: Sveriges heroinpendlare träffar vi svenskar som är beroende av heroin som väljer ett liv på gatan i Köpenhamn istället för hemma i Sverige. Detta eftersom de anser att Sveriges narkotikapolitik som saknar skademinimeringsåtgärder som fixrum gör deras utsatta livsstil ännu farligare.