FYI.

This story is over 5 years old.

fentanyl

VARNING: Fentanyl säljs som oxikodon

Polisen varnar för falska tabletter av Hexapharm Oxycodone 80 mg.
Exempel på de falska tabletterna, med och utan förpackning. Foto: Polisen

Polisen varnar att falska tabletter med oxikodon som innehåller den syntetiska opioiden fentanyl är i omlopp i Sverige. Förra året låg fentanyl bakom minst 72 dödsfall i Sverige. Det handlar om tabletter som säljs under namnet Hexapharm Oxycodone 80 mg men som i själva verket innehåller metoxiacetylfentanyl, rapporterar polisen på sin hemsida.

Opioiden oxikodon är ett morfinliknande läkemedel som ibland skrivs ut av läkare för att behandla patienter med svår smärta. Som många andra starka smärtstillande mediciner har den en viss beroenderisk. Enligt vårdguiden börjar läkemedlet verka efter en till tre timmar och effekterna kan vara i sex till tolv timmar.

Annons

Men nu är det inte oxikodon som distribueras genom vården som innehåller fentanyl, utan den som sprids på svarta marknaden, både på gatan och på nätet. Enligt polisen är substansen metoxiacetylfentanyl "extremt potent" och därför finns det anledning att vara extra försiktig om man är en person som köper drogen illegalt och brukar den rekreationellt. På Flashback skriver folk som både snortat och bombat Oxycontin (som innehåller den aktiva substansen oxikodon) för rusets skull.

Tidigare i år rapporterade vi om bensodiazepinen Xanax och opioiden Oxycontin som innehöll både cyklopentylfentanyl och cyklopropylfentanyl. Polisen går nu ut och varnar för att spridningen av falska läkemedel som dessa blivit "allt vanligare".

"Att köpa tabletter på nätet eller på gatan kan medföra stora faror", säger Stewe Alm vid polisens nationella operativa avdelning på polisens hemsida. "Även risken för att man får förfalskningar är mycket stor. Förfalskningarna kan vara mycket välgjorda och man förfalskar inte bara själva tabletten utan det förekommer att man även förfalskar [tablettkartor] och förpackning."

Polisen skriver även att Nationellt forensiskt centrum (NFC) analyserar de tabletter man beslagtagit som utges för att vara Xanax. Från 2011 fram tills nu har man genomfört 1337 analyser, och av dessa visade sig 77 procent innehålla substanser som inte var alprazolam (den aktiva substansen i Xanax). Istället innehöll de en annan bensodiazepin, men sedan slutet på förra året har antalet fall då de innehållit fentanyl fortsatt att öka.