The Dystopia and Utopia Issue

Nu finns Dystopia and Utopia-numret av VICE Magazine online

Årets första nummer innehåller verk av fotolegendaren Roger Ballen, gräv om vapenvåld i New Orleans, vi smakar apokalyptisk mat, lär dig hur man bygger en tidskapsel och mycket mer.
Ellis Jones
London, GB

Läs hela VICE magazines Dystopia and Utopia-nummer här.

Det är naturligt att fundera på framtiden: Vi förutspår. Vi grubblar. Vi planerar. Vi slår vad om hur vi tror att våra liv kommer att bli. Men vår framtid verkar vara långt ifrån så bekant som den en gång var, och om förra året lärde oss något så var det att mycket av det som vi tog för givet är inte längre självklart.

Är vi på väg mot en dystopisk framtid där hat frodas, eller har vattendelare, rörelser och upptäckter satt oss i en riktning mot en mer rättvis, mer utopisk miljö? Borde vi, kortfattat, vara skräckslagna eller optimistiska? Det är de här frågorna vi ställer i vårt Dystopia and Utopia-nummer, trots att inget svar är rätt eller fel.

Annons

Från marginaliserade befolkningar i länder så olika som Irak och Kanada, till våldstraumat i New Orleans, till konsekvenser som uppstår på grund av världskonflikter och klimatförändringar, det finns mycket att vara upprörd över. Men vi vill också undersöka människorna och organisationerna som jobbar för att framtiden ska bli bättre – de som engagerar sig positivt i de utmaningar vi står inför, och tar sig an de hinder som vi alla kommer stå inför förr eller senare. Vi vet inte hur framtiden ser ut, men det här är vårt försök att bättre förstå vägskälet vi står inför.

För att täcka så mycket som möjligt har vi gett tidningen ännu fler sidor. Från och med kommer den ut två gånger per år i ett lite snyggare format. Vi kommer titta på 2018 genom teman som formar vår värld – som utopi och dystopi och sex och identitet – och fundera på hur dessa teman sätter sig mot varandra eller tar till vara på varandra varje dag i våra liv.

— Redaktörerna

VICE Magazine är gratis och finns i utvalda butiker och restauranger nu. Läs hela numret online här.