Tänk om

Vad skulle hända om Ryssland invaderade Sverige?

Vi frågade en militärexpert.

av Theo Hagman Rogowski; illustration av Stephen Maurice Graham
2017 11 02, 4:25pm

År 2014 hade Sverige haft fred i 200 år. Värnplikten hade lagts i vila fyra år tidigare. Bara de som aktivt sökte sig till försvaret hade en chans att genomföra grundläggande militär utbildning. Vi var minst krigiska av alla och riktigt nöjda.

Fredsjubileet hade inte ens börjat innan Ryssland annekterade Krim, i april 2014. Strax därefter hade svenska flygplan flera incidenter med ryska stridsplan över Östersjön och hösten bjöd på en omfattande ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Svensk försvarspolitik gjorde en helomvändning. Försvaret fick större anslag och värnplikten återinfördes – de första mönstringarna gjordes förra månaden. Det senaste är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill ha tre miljarder kronor för att bygga nya skyddsrum och uppdatera de existerande.

Det verkar som att vi långsamt förbereder oss för att ta emot en stor obehaglig rysk delegation. En liten välmenande invasion kanske kan liva upp vardagen, så jag kontaktade jag några krigsexperter och frågade hur och när ryssen faktiskt kommer. Det kunde ingen svara på. Jag blev däremot tipsad om att kontakta Karlis Neretnieks, generalmajor och projektledare för Kungliga krigsvetenskapsakademiens studie Hotet. Studien behandlar tre scenarier där Ryssland angriper Sverige på något sätt. Grejen med scenarier är att hitta svagheter i försvaret och föreslå hur de kan åtgärdas. Det är alltså ingen prognos över hur en attack egentligen skulle gå till.

I ett av fallen i Hotet är det stor risk att krig bryter ut mellan Kina och dess grannländer, så USA har flyttat en massa trupper till Stillahavsområdet. Med låg amerikansk närvaro i Europa tar Ryssland tillfället i akt att försöka erövra Baltikum, men invaderar först Sverige. Syftet är att sätta upp långdistansvapen i Nynäshamn, Blekinge och Gotland för att försvara sitt baltiska fälttåg mot Nato. Innan invasionen har en massa ljuskänsliga ryssar i hoodies hackat skiten ur våra elektroniska och energiförsörjande system.

Jag ringde upp Karlis Neretnieks för att ta reda på mer om scenariot och när ett militärt anfall mot Sverige skulle kunna ske.

VICE: Hej Karlis! Är en invasion av Sverige något Ryssland ens skulle kunna tänka sig att försöka genomföra på riktigt?
Karlis Neretnieks: Det beror helt på omständigheterna. Vad Putin och hans efterträdare tänker är rena spekulationer. De angrep Georgien för att hindra deras närmande till väst och EU och de har tagit Krim. Är Ryssland intresserade av att stärka sitt inflytande i Baltikum? Så länge Nato och USA är trovärdiga i Kremls ögon och tror att USA med kraft kommer att ingripa i Baltikum bedömer jag att ryssarna kommer att vara försiktiga.I scenariot försöker Ryssland förbättra relationerna till Sverige några månader innan en invasion. Har de använt den luriga strategin tidigare?
Både mot Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968. Först höll ryssarna en mycket frän ton och hade till och med militära övningar. Sedan drog man undan sina truppstyrkor och försökte skapa en normalbild medan man för brinnande livet förberedde en intervention.

Vi måste vara beredda på att man försöker vilseleda oss. Det krävs en mycket god utrikestjänst som har en god uppfattning om på vad som pågår politiskt. Det krävs också en väldigt god underrättelsetjänst som kan se igenom olika sorters vilseledning.

Ni har beräknat att Ryssland skulle skicka in sammanlagt 200 raketer över Sverige första dagen. Varför skulle de göra det?
Det är konservativt räknat. De siffrorna kanske skulle stämma i dag, men räknar vi fram fyra, fem år skulle det sannolikt vara mycket mer.

Med ungefär 200 kryssningsrobotar kommer man, om vi inte skapat en mindre sårbar bas- och förrådsstruktur redan i fred, i princip förlama det svenska flygvapnet och kraftfullt försvåra arméns mobilisering. I dag står de ungefär 100 flygplan vi har samlade i ett fåtal hangarer. Kan man slå ut hangarerna med flygplanen i, då har vi inget flygvapen framåt lunchtid den första dagen, likaså kan många av arméns stridsvagnar och artilleripjäser vara utslagna.

Efter bara två dagar skulle det finnas över 20 000 ryska soldater i Sverige och de skulle redan ha lyckats ockupera Blekinge, Gotland och Nynäshamn.
Ryssarna skulle då lyckats "låna" de delar av Sverige de är intresserade av att behärska för att hindra Nato att skydda Baltikum. Vi har spelat på den struktur försvarsmakten är på väg att få enligt de riksdagsbeslut som finns just nu. Det vi påvisar är att vi måste vidta ytterligare ett antal åtgärder för att ha en försvarsmakt som fungerar i krig.

Ibland utmålas svenskt försvar som om det består av 300 man med armborst. Vad skulle Sverige kunna sätta emot?
Så illa är det inte. Försvarsmakten håller till stora delar en god kvalitet. Problemet är att vi har för lite av allting och att femton års inriktning på internationella operationer gjort att vi förlorat mycket av den kunskap som krävs för att föra större militära operationer. Dessutom måste vi återskapa en lednings- och logistikstruktur som är anpassad för att försvara Sverige.


VIDEO: Russian Road Trip


Hur många svenska invånare skulle dö under invasionen?
Det beror på var fienden väljer att anfalla oss och angriparens hänsynslöshet och hur exakta hans vapen är. Tittar vi i Syrien i dag är ryssarna tämligen hänsynslösa och använder "dumma bomber" som inte träffar ett specifikt mål utan som täcker en yta som ett kvarter i en stad. I scenariot vi har valt kom vi fram till 2000-3000 skadade och döda civila och dessutom 5500 skadade och döda svenska soldater.

Vad tror man skulle hända sen? Skulle Ryssland hänga kvar i Sverige? Skulle vi äntligen få mer balalajkamusik, kål och dansande björnar?
Det har man ingen aning om. Du har minst två alternativ. Det ena är att ryssarna, i det här scenariot, har erövrat Baltikum och världssamfundet accepterar det. Då kan ryssarna kanske åka hem efter någon månad.

Är en sådan lösning oacceptabel för USA och Nato, vilket den sannolikt är, kanske de startar en återerövringsoperation för att befria de baltiska länderna. Då är ryssarna självfallet kvar här, för då behövs landområdena de "lånat" av Sverige för att fortsätta kriget mot Nato. Då är de kvar så länge kriget pågår.

Det finns inga enkla svar. Den enda slutsatsen man kan dra är att vi bör ha en sådan försvarsförmåga att den ryska ledningen bedömer att riskerna, eller kostnaderna, med att angripa Sverige är större än de fördelar som kan vinnas.

Tack Karlis.

Theo Hagman Rogowski finns på Twitter och Stephen Maurice Graham har en hemsida