Annons
valet 2018

Vilket parti ska låta oss få röka vår jävla cigg på uteserveringen då?

Det enda fina vi har – en cigg på uteserveringen – är hotat när ett rökförbud utomhus är inom räckhåll. Så här tycker riksdagspartierna i frågan.

av Benjamin Wirström
2018 08 30, 10:29am

Skribenten unnar sig en cigg på en uteservering men det får man väl snart inte göra i det här landet. Foto: Jonas Grönvik

I början av året kom nyheten att regeringen skulle fatta ett beslut gällande ett nytt lagförslag om tobak. För feströkare var det en tragisk men knappast förvånande nyhet, med tanke på att socialminister Annika Strandhäll verkar ha gjort det till sin hjärtefråga att avnormalisera rökning helt och hållet och göra Sverige hundra procent fritt från cigg.

Förslaget skulle bland annat innebära att man inte längre fick röka utomhus på offentliga platser, till exempel busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser, entréer till lokaler och – mest provocerande av allt – på uteserveringar.

Lyckligtvis för oss som uppskattar öl-cigg-sol-kombinationen kom beslutet att skjutas upp efter invändningar från EU-kommissionen, vilket nu har lett till att frågan inte kommer behandlas förrän efter valet.

Men förr eller senare kommer ett beslut fattas. Och om vi inte passar oss kommer vi inte kunna sitta och unna oss cigg på diverse sunkiga utomhusbarer nästa vår. Därför är valet 9 september viktigare än någonsin.

För att du ska kunna göra ett informerat beslut på valdagen frågade vi alla våra riksdagspartier om hur de faktiskt ställer sig i frågan. Alla partier fick via mejl besvara följande frågor:

1. Vad är ert partis hållning i frågan om rökförbud utomhus? Är ni för eller emot?

2. Om ni är för ett förbud – varför ska det inkludera uteserveringar? Varför inte låta uteserveringar själva bestämma kring förbud?

Så här svarade partierna.

CENTERPARTIET

1. Att minska tobaksrökningen är en viktig folkhälsofråga. Vi vill se fler rökfria miljöer, bland annat på perronger, busshållplatser och lekplatser.

2. Vi ställer oss inte bakom ett rökförbud på uteserveringar

MODERATERNA

1. Vi är för ett utvidgat rökförbud gällande lekplatser, idrottsplatser, busshållplatser och perronger.

2. Vi anser att undantaget i nuvarande tobakslagstiftning ska vara kvar, nämligen att rökning även fortsatt ska kunna vara tillåten när servering sker utomhus. Samtidigt välkomnar vi att restauranger erbjuder rökfria miljöer även utomhus.

KRISTDEMOKRATERNA

Vi anser inte att det finns tillräckliga skäl att via tvingande lagstiftning förbjuda rökning på uteserveringar, eller på andra i lag specificerade platser utomhus. En restaurangägare kan redan idag göra sin uteservering rökfri och ha "rökning nej tack" på sin uteservering. Däremot, ska man i lag förbjuda rökning utomhus bör det finnas vetenskapliga belägg för att passiv rökning utomhus är hälsoskadlig.

Enligt Folkhälsomyndigheten som haft i uppdrag att utreda frågan finns inga sådana belägg. De inleder sin sammanfattning i utredningen med att konstatera "Det finns i dag inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att säga att en reglering av rökfria utomhusmiljöer leder till minskad ohälsa." Vi tycker att det är självklart att människor ska visa varandra hänsyn och inte röka i närheten av dem som mår dåligt av det, men allt som är dumt kan inte förbjudas.

LIBERALERNA

Vuxna människor har frihet att göra också dåliga livsval. Varje förbud och begränsning måste vägas mot om det verkligen är nödvändigt och rimligt. Nya rökförbud utomhus, till exempel på idrottsplatser eller på busshållplatser, tycker vi ska bestämmas lokalt – inte av riksdagen. Vi vill inte införa rökförbud på uteserveringar, det bör den som driver restaurangen få avgöra.

VÄNSTERPARTIET

1. Vi är för.

2. Det skulle bli lite uddlöst om varje uteservering själv skulle bestämma om ett förbud och dessutom svårt att upprätthålla. Rökförbudet inomhus var inte jättepopulärt när det infördes, men idag har nog många svårt att tänka sig en återgång till hur det var innan. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att införandet av rökfria inomhusmiljöer har minskat rökningen och risken för skador och sjukdomar relaterat till rökning och passiv rökning. Ett rökförbud på vissa platser utomhus, såsom uteserveringar, räknar vi därför med ska få motsvarande effekt.


VIDEO: Kolla in vår nya videoserie 'Valjidder'


MILJÖPARTIET

1. Vi är för. Vi står som regeringsparti bakom regeringens proposition om bland annat rökförbud på vissa platser utomhus.

2. Att ha fler rökfria miljöer, även utomhus, är viktiga för att "avnormalisera" rökningen och göra det rökfria till normen i samhället. I grunden handlar det om att minska rökningen och de sjukdomar och ohälsa som rökningen resulterar i. Det är även viktigt att man även utomhus ska vara skyddad från passiv rökning, inte minst på platser där det vistas barn. Det känns för oss självklart att man inte ska behöva avstå från att sitta på en uteservering på grund av andras rökning.

SOCIALDEMOKRATERNA

1. Vi är för ett förbud utomhus på vissa allmänna platser. Det gäller utomhusserveringar, utanför entréer till flerbostadshus och offentliga byggnader samt på allmänna platser såsom busshållplatser, tågperronger, lekplatser och liknande.

2. Uteserveringar ska kunna nyttjas av alla människor, även de som har astma eller som av andra medicinska skäl inte kan vistas i miljöer där det förekommer tobaksrök. Här tycker vi att restauranger och barer får ordna särskilda rökrum.

SVERIGEDEMOKRATERNA

1. För.

2. Man ska inte behöva utsättas för passiv rökning. Fastighetsägare ska kunna söka dispens på avskilda platser, rökrutor. Vi tror att det ger en bättre effekt om det finns särskilda platser för rökare.

SÅ???

Det är rätt uppenbart att rökning utomhus är en vattendelare för de två blocken, och eftersom även Sverigedemokraterna vill förbjuda det ligger vi rätt pyrt till. Det bästa vi kan hoppas på är att sossarna överger sina forna vänster- och miljöpartistvänner och skapar en koalitionsregering med Liberalerna och Centern, vilka då (förhoppningsvis!) skulle tvinga sossarna att lova att rökförbudet ej blir av om de ska ingå i regering tillsammans.

Ciggfrågan är också en rimlig anledning för Kristdemokraterna och Moderaterna att inte ingå i ett konservativt block tillsammans med Sverigedemokraterna.

Kan det vara så... att det här blir en avgörande fråga när det kommer till kritan? Förmodligen inte. Men förhoppningsvis tar sig förespråkarna av det här förbudet sitt förnuft till fånga och inser att vi måste inte förbjuda allting som är bara det minsta otrevligt. Det är som Kajsa Ekis Ekman uttryckte det: "Räcker det inte med alla förbud som redan finns i utelivet?"

Benjamin Wirström finns på Twitter.