FYI.

This story is over 5 years old.

gör det själv

Anarkister i Portland gör revolt mot lata politiker genom att fixa vägarna

När radikal vänsterpolitik möter samhälleligt ansvar.

Något som både är fantastiskt och hemskt med det rådande klimatet år 2017 är att det är omöjligt att vara en riktig rebell. Globaliseringen och internet har nött ut de flesta former av motkultur. Antikapitalism blir alltid konsumerat av kapitalism, vilket vem som helst som någonsin köpt en The Clash-tisha kan berätta för dig. Med andra ord, punk är död (sorry om du inte visste om det). Men det kommer alltid finnas punkare, och de kommer alltid hitta på nya sätt att göra revolt. Allt detta leder till följande faktum: I Portland i USA har den senaste trenden i hur man ger fingret till politikerna blivit att förse ens grannskap med samhällstjänster.

Annons

En grupp av lokala anarkister gick ihop för att starta ett initiativ för att ordna upp gatorna som blivit outhärdliga de senaste åren. Arrangörerna bakom projektet skrev ett mejl till mig för att berätta mer:

Vi åker på de här vägarna varje dag, och ofta är man nära att råka ut för olyckor med bilar som måste svänga undan för att undvika [potthålen]. Folk har kontaktat oss och sagt att de pajjat sina cyklar eller att de fått punka vid flera tillfällen. Vi gick och väntade precis som alla andra på att politikerna skulle ordna så att vägarna fixades… Vi insåg till slut att politikerna inte kommer göra tillräckligt inom en rimlig tidsram.

Enligt the Portland Mercury har anarkisterna redan reparerat fem potthål i tre kvarter i centrala Portland.

På gruppens Facebooksida förklarar arrangörerna: "Om man står inför anarkism som en politisk teori frågar ofta skeptiker: 'Men vem kommer laga vägarna?'" Aktivisterna motbevisar alla som är negativa genom att ta ett hypotetiskt politiskt gräl till det verkliga livet och bryter då även stereotypen om att anarkister är lata.

Dylan Rivera, talesperson för den lokala byrå som arbetar med att förbättra vägar och transportmedel, uppskattade inte anarkisternas uttalanden om "allvarlig försumlighet," och förklarade roten till potthålsproblemet – staden hade en ovanligt brutal vinter vilket orsakade skadorna på vägen, och med en så regnig vår fanns det lite möjlighet till att laga vägarna i och med att det måste vara torrt utomhus för det. Rivera uppmanade även invånarna till att inte ge sig på DIY-reparationsprojekt på stadens gator.

"Det är en riktig dålig idé för folk att försöka sig på det här. Det är osäkert för folk att arbeta på gatorna med trafiken," sa han till mig på telefon. Han poängterade även att om anarkisterna inte använder rätt material och det leder till att någons bil tar skada kan de bli skyldiga att betala skadestånd. Han sa att de på lokal nivå gör så gott de kan – förra fredagen reparerade de 950 potthål, noterade han – och bad om tålamod från stadens invånare. Men folk som anser att det nuvarande styrelsesättet inte borde finnas har kanske svårt att vara alltför sympatiska mot Portlands lokala politiker. Den tjänstvilliga anarkistgruppen berättade för mig att det förvisso inte var det slutliga målet med projektet, men de hoppades ändå att det hela skulle ändra folks negativa uppfattning om anarkism. "Vi vill att folk ska lära sig om anarkism genom att delta i anarkistiska insatser, eller genom de insatser som påverkar dem i riktiga världen, inte bara genom ett mediafilter."

Eve Peyser finns på Twitter