FYI.

This story is over 5 years old.

Överdosdagen

Överdoser fortsätter att vara ett stort problem i Sverige

Fentanyl har varit inblandat i nästan 50 dödsfall till och med augusti i år.
Illustration från overdoseday.com

I dag, den 31 augusti, är det "Internationella dagen för medvetenhet om överdoser", som instiftades 2001 av Sally J. Finn and Peter Streker i Melbourne, Australien.

Allt kan i princip överdoseras om det kommer in i kroppen i för stor mängd eller koncentrerad form, vatten och syre är inte undantagna, men vanligtvis är det alkohol, läkemedel eller narkotika som konsumeras i alldeles för stor mängd.

Temadagen har inte fått gehör i Sverige. Ändå har dödsfallen till följd av narkotika- och läkemedelsöverdoser ökat stadigt sedan 2004 – år 2015 dog 950 personer, majoriteten av opioider såsom heroin, metadon och buprenorfin. Därtill dör mellan 150 till 200 personer årligen av akut alkoholförgiftning.

Annons

I USA har man också upplevt en kraftig ökning av narkotikadödlighet till följd av opioider, till den grad att fler nu dör av överdoser än av skjutvapen.

Ett växande problem i sammanhanget är den ökade tillgängligheten av fentanyl, en syntetisk opioid som är billigare att framställa än heroin och omkring 100 gånger mer potent. För tre år sedan kopplades 25 dödsfall i Sverige till drogen. Fram till 27 juli i år hade redan 48 personer i Sverige avlidit av fentanylöverdoser enligt Rättsmedicinalverket. Samtidigt har Sverige varit restriktivt med att förse brukare och deras närstående med motmedel för opioidöverdoser som Naloxon.

temadagens hemsida har arrangören, folkhälsoaktören Pennington Institute, samlat information om hur man identifierar en överdos och vad man kan göra. Opioider och alkohol påverkar det centrala nervsystemet och höga doser sänker andning och puls. Tecken på att en person tagit en överdos är att hen är okontaktbar, blivit blå om läppar och fingertoppar och har problem att andas eller ge ifrån sig konstiga snarkningar. Även krampanfall kan förekomma.

Pennington Institute skriver att det är ett globalt problem att många är ovilliga att ringa efter ambulans i samband med överdoser. De rekommenderar att man ringer direkt om någon är blivit medvetslös, krampar, är extremt paranoid eller förvirrad eller upplever kraftig huvudvärk, bröstsmärtor eller svårigheter att andas.

Vill du bli mer medveten om överdoser och vad du kan göra, gå in på overdoseday.com.

Theo Hagman Rogowski finns på Twitter.