Riskerna med att ta droger när man går på antidepressiva

FYI.

This story is over 5 years old.

Trippa tryggt

Riskerna med att ta droger när man går på antidepressiva

Hur farligt är det egentligen att kombinera SSRI-preparat med MDMA, weed och kokain?

Den här artikeln är en del av Trippa tryggt, en artikelserie från VICE om droger och skademinimering. Läs mer här.

Det är ingen nyhet att många unga svenskar mår dåligt. Lika liten nyhet är det att vissa av oss gillar att ta droger. Och även om det finns en bild av att folk som tar droger gör det för att hantera sina personliga problem skulle nog många brukare säga att de mest gör det för de tycker det är kul – oavsett hur bra eller dåligt man mår. Men om man nu mår dåligt, så dåligt att man tar antidepressiva mediciner – och ändå vill kunna ta droger – blir det potentiellt mer riskabelt då?

Annons

Socialstyrelsens läkemedelsstatistik visar att nästan 950 000 personer hämtade ut antidepressiva läkemedel i Sverige 2016. Den vanligaste typen av antidepressiva som skrivs ut i dag är SSRI, det vill säga selektiva serotoninåterupptagshämmare. Kortfattat höjer SSRI nivån av signalsubstansen serotonin i hjärnan genom att hindra nervcellerna från att återuppta och bryta ned ämnet. Det ska ha en positiv effekt för ens psykiska välmående om man lider av exempelvis ångest och depression. Anledningen till att man ofta i första hand skriver ut just SSRI och inte andra typer av antidepressiva är på grund av att de generellt anses vara säkrast och har minst bieffekter.

Du har sannolikt hört någon på en efterfest häva ur sig att det minsann är livsfarligt att knarka när man går på SSRI. Inte minst på grund av risken för serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd som kan uppstå när man tar substanser som påverkar ens serotoninnivåer.


Relaterat: Kan ketamin användas för att behandla depression?


Men hur riskabelt är det? Och är olika droger mer eller mindre farliga att kombinera med SSRI?

Drogernas illegala status gör att det är svårt för forskare att få tillstånd för att studera dem. Detta drogrelaterade ämne saknar därför tillräckliga studier för att man ska kunna säga något med absolut säkerhet. Ytterligare något som man bör ha i åtanke är att även om alla SSRI-preparat är likartade kan det förekomma skillnader mellan enskilda mediciner, vilket innebär att alla mediciner inom SSRI-gruppen inte nödvändigtvis får samma interaktion med en viss drog.

Annons

Trots problematiken försökte vi reda ut.

OBS! Interaktionerna vi tittar närmare på i den här artikeln fokuserar på SSRI – att kombinera droger med övriga typer av antidepressiva (till exempel tricykliska eller MAO-hämmare) kan ha helt andra och potentiellt farliga effekter.

ALKOHOL

På bipacksedlarna för SSRI-preparat som Fluoxetin, Sertralin och Paroxetin står det att man antingen "rekommenderas", "ska" eller "bör" undvika alkohol i kombination med medicinering, utan en riktig anledning till varför. För medicinen Citalopram är skälet till varför man bör lägga spriten på hyllan angivet, nämligen eftersom "effekten av alkohol är okänd". Och det är ju rimligt. Självklart vill läkemedelsföretag att du ska avstå från alkohol om de inte med 100 procents säkerhet kan säga att det är riskfritt.

När jag själv skulle påbörja en kur med Sertralin kommer jag ihåg att min läkare sa att det "nog är lugnt" om jag dricker, dock gärna med måtta. Jag kände inte att medicinen påverkade mig märkbart när jag drack. På Vårdguiden står det att SSRI kan förvärra alkoholens effekter, som förvirring och dåsighet. Men egentligen, folk som inte tar antidepp blir också förvirrade och dåsiga när det dricker. Så kan det vara så att det faktiskt inte gör så mycket om man dricker medan man tar SSRI?

"Man kan säga generellt att det är ganska säkert," bekräftar Joar Guterstam, läkare och specialist inom psykiatri vid Beroendecentrum Stockholm. "Vi psykiatriker brukar ofta säga att man ska undvika alkohol medan man tar antidepressiva, men då är det inte för att man skulle riskera att bli jättesjuk om man tar något glas, utan mer att man vet att alkohol ofta försämrar nedstämdhet och ångest – de tillstånd man tar medicinen för."

Annons

Även Storbritanniens statliga sjukvårdsmyndighet, NHS, meddelar att det generellt är lugnt att dricka medan man tar SSRI och att läkemedelsföretag avråder en från att göra det "för det kan få en att känna sig dåsig".

CANNABIS

De flesta som rökt weed har nog upplevt drogens lugnande, ångestdämpande och lyckobringande effekter. Men några kanske också har känt av en gnutta ångest. Faktum är att en studie från 2007 kom fram till att cannabis kan vara ett antidepressivt medel i låga doser eftersom det då höjer serotoninnivån, samtidigt som det kan orsaka sänkta serotoninnivåer i höga doser.

Så om weed kan vara serotoninpåverkande, är det potentiellt farligt att röka när man går på SSRI? Guterstam tror inte det. Han säger att det inte är ovanligt bland hans patienter att man röker cannabis samtidigt som man går på SSRI, men trots det har han inte stött på någon specifik interaktion där. "Jag skulle säga att det är ungefär samma resonemang som med alkohol, att man för sitt psykiska måendes skull ska vara försiktig med droger i allmänhet när man mår dåligt."

"För sitt psykiska måendes skull ska man vara försiktig med droger i allmänhet när man mår dåligt."

I en intervju med VICE Kanada från tidigare i år sa dock Craig Jones, vd för NORML Canada (en ideell grupp som arbetar för legalisering av cannabis), att forskning på ångest och marijuana är i ett så pass tidigt skede att det är för tidigt för att man ska kunna säga något med säkerhet. "Kombinationen av läkemedel och marijuana är ett svart hål. Vi vet inte vad effekterna är. Vi måste vara försiktiga."

Annons

MDMA

MDMA är nog den drog som de flesta hört att man absolut inte under några som helst omständigheter ska blanda med SSRI; eftersom MDMA bland annat påverkar ens serotoninnivåer och SSRI blockerar återupptaget av serotonin kan man tänka sig att det skulle kunna leda till serotonergt syndrom. Men stämmer det?

Guterstam menar att risken åtminstone teoretiskt sett är förhöjd, men att det finns för lite studier på ämnet för att man ska kunna säga något med säkerhet. "[Serotonergt syndrom] är i och för sig ovanligt, men det har rapporterats bland annat hos personer som tar MDMA, ofta stora mängder och länge då i och för sig. I alla fall teoretiskt bör [man] vara försiktig om man tar ett läkemedel som redan höjer serotoninnivåerna, och sen tar en drog som höjer serotoninet ytterligare, för man skulle kunna hamna i lite dubbel drift där."

I en intervju med VICE UK säger dock Russell Newcome, en drogforskare specialiserad på skademinimering, att man inte utsätter sig för en särskild risk genom att blanda SSRI och MDMA. I samma artikel säger Ben Sessa, en psykolog som forskar om psykofarmalogi, att "den allmänna regeln är att inte kombinera SSRI med MDMA", eftersom vi inte vet tillräckligt mycket om interaktionen och på grund av att olika personer kan reagera olika.

Viktigt om man nu bestämt ska ta MDMA är att man inte tar en högre dos än vanligt för att uppnå den höghet man är van vid när man inte går på antidepp. För även om man inte känner av effekterna psykologiskt kommer din kropp drabbas av de fysiologiska effekterna (högt blodtryck, snabbare puls, högre kroppstemperatur) vilka kan bli farliga om man tar för höga doser, säger Ben Sessa.

Annons

Samtidigt kan det vara värt att nämna att det kan vara skillnad på olika preparat inom SSRI-gruppen. "Vissa påverkar nämligen olika enzymer i levern som också tar hand om och bland annat bryter ner droger som MDMA, och då kanske det kan vara högre eller lägre risk med dem," säger Guterstam.

KOKAIN/AMFETAMIN

Guterstam menar att centralstimulerande medel som kokain och amfetamin i och för sig kan höja nivåerna av serotonin, men de studier som gjorts har inte funnit någon specifik farlig interaktion med SSRI. "Det har gjorts en del studier där man behandlat amfetaminberoende människor med SSRI, och de tålde det bra," berättar han. "Det hjälpte inte ett smack mot beroendet, men de mådde inte heller sämre av det." Som bekant kan dock drogabstinens leda till ökad nedstämdhet och ångest, så om du planerat att ta en jävla massa tjack eller ladd när du redan mår dåligt kanske det kan vara värt att tänka om.

Det finns dock en undersökning från 1996 som påstår att medicinen Fluoxetin potentiellt har en negativ interaktion med amfetamin. Efter inte mer än "en eller två doser" (ej angett hur stora de ska ha varit) amfetamin ska två patienter som gått på en kur av just Fluoxetin upplevt symptom som man generellt förknippar med en överdos (vilket ställdes i kontrast med att de brukat amfetamin tidigare när de inte gått på antidepressiva utan dessa allvarliga symptom). Det menar studien skulle kunna ha att göra med att amfetamin delvis bryts ner av enzymen CYP2D6 som Fluoxetin hämmar.

Annons

Om man kikar runt på internet hittar man personer som berättar att de kunnat dra både ladd och tjo utan att märka av negativa effekter av SSRI. Enligt en studie från år 2000, som tittade närmare på antidepressiva när de skrivs ut för att behandla kokainberoende, verkade det som att SSRI-preparat (med undantaget Sertralin som inte verkade ha en tydlig inverkan) kan öka risken för att man drabbas av krampanfall.

SVAMP/LSD

Även om psykedeliska droger har medicinsk potential (psilocybin kan exempelvis användas för att lindra dödsångest) betyder det inte att man självklart mår bättre av att käka massa svamp om man mår så dåligt att man går på antidepressiva.

På internet råder det delade meningar huruvida SSRI påverkar en tripp. På Reddit menar vissa att SSRI gör att man inte känner några effekter av svamp, samtidigt som en annan användare berättar att hens fru trippar som vanligt om hon slutar ta Prozac en eller två dagar i förväg (vilket inte är rekommenderat; om man ska sluta med SSRI bör man inte sluta abrupt utan trappa ner doseringen stegvis för att minska risken för utsättningssymptom).

Liknande berättelser förekommer om LSD: vissa upplever att SSRI gör att trippen inte är lika stark som vanligt eller att man inte känner av drogen överhuvudtaget, medan andra säger att de inte upplevde någon skillnad från när de inte gått på SSRI. Men är kombinationen riskabel?

Guterstam tror inte det, men trycker på att försiktighet vore klokt eftersom det är ett så pass outforskat ämne. "Som grupp betraktad är det inte någon känd överrisk, kan man nog ändå säga. Men man skulle kunna tänka sig att serotoninpåverkande läkemedel påverkar effekten av det, att man blir lite mer eller mindre känslig för LSD-effekten till exempel."

Benjamin Wirström finns på Twitter och Diego Shim finns på Instagram