FYI.

This story is over 5 years old.

Trippa tryggt

Hur tjejer som tar droger stigmatiseras

Droganvändning uppfattas i hög grad som något maskulint, vilket gör att vi som samhälle reagerar mer dömande mot kvinnor som tar droger än mot män.
Illustration: Mathilde Brandborg

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Broadly Danmark och är en del av Trippa tryggt, en artikelserie från VICE om droger och skademinimering. Läs mer här.

De flesta som har testat droger i Europa är män, enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). Det faktum att tjejer är i minoritet innebär också att de hamnar i en mer utsatt situation. Det menar Maria Herold, doktor på centret för drogforskning på Århus universitet. Hon har följt en grupp 16- till 20-åriga droganvändare efter att de varit på behandlingshem och försökt komma tillbaka på fötter igen, och fann tydliga skillnader mellan könen.

Annons

"Överlag är det fler killar än tjejer som har testat illegala droger, och det är fler killar än tjejer som får behandling för sitt drogbruk. Man kan alltså säga att drogbruk statistiskt sett är ett 'maskulint fenomen'," säger Herold.

Hon backas upp av Silas Houlberg Bengtson, psykolog och behandlingskoordinator på Novavi Stofrådgivning i Köpenhamn, ett polikliniskt behandlingscenter för unga i åldern 15-30. "Vi ser fler män än kvinnor. Jag skulle uppskatta att det är fördelat 60/40. Det beror nog på att droger är mer accepterade inom manskulturen." Den siffran backas upp i EMCDDA:s senaste narkotikarapport.


Relaterat: Om könsklyftan inom den lagliga weedindustrin


Eftersom kvinnor utgör en minoritet av drogbrukare blir det för dem ett särskilt stigma förknippat med att ta droger regelbundet, förklarar Maria Herold. "Man talar till exempel om 'duktiga tjejer' och 'stökiga killar' och enligt forskningen är det också lite mer accepterat för en kille att inta en roll som 'bråkstake' än för en tjej. Då skulle man vara en 'vild tjej'. Därför innebär det att om man har ett problematiskt drogbruk har det en större inverkan på tjejers självförståelse; de uppvisar till exempel större oro över hur de upplevs socialt, och hur [drogbruket] kan påverka etablerandet av kontakter med tjejer som inte brukar droger," säger hon.

I stort sett alla unga kvinnor som Maria Herold intervjuat har berättat att de uppfattats som 'pojkflickor' och att de känt att de inte lever upp till samhällets förväntningar. "När man är i deras ålder förväntas man 'bli vuxen' och vara en viss typ av kvinna – en som kan ta hand om andra, visa omsorg och sköta om sin kropp ordentligt. Det stämmer ju in på både män och kvinnor att de tänker på huruvida de kommer klara jobb och utbildning, men det är några saker som blir extra utmanande i hur unga kvinnor uppfattas, just för att de har en kvinnokropp," säger Herold och betonar att förväntningar på att de ska bli mammor spelar stor roll i sammanhanget.

Enligt Houlberg Bengtson har de unga kvinnor han möter generellt ett lite annorlunda tillvägagångssätt för att hantera sina problem: "Tjejerna tenderar att vända sig inåt, och det handlar ofta om självskadebeteende, medan killarna blir mer utåtagerande och hamnar därför i konflikter och kan vara våldsamma."

Danska folkhälsoinstitutet, Sundhedsstyrelsen, släppte en rapport 2011 som bland annat visade att 37,5 procent av danska killar mellan 16 och 20 år och 27,8 procent av tjejer i samma ålder hade provat hasch. Den visade också att en större andel killar (8,6 procent) än tjejer (6,6 procent) hade testat tunga droger. Även i Sverige är det vanligare bland unga killar än tjejer att använda cannabis. Och det stämmer överens med det som Houlberg Bentgson upplevt när han hjälpt unga människor på behandlingscentret. "Vi har många killar och tjejer som är beroende av hasch, och det handlar ofta om att de har andra psykiska problem som de försöker ignorera med hjälp av hasch."

Orsaken till varför kvinnor utgör en minoritet av drogbrukare beror till stor del på grund av traditionella könsroller. Adam Winstock, grundare av the Global Drug Survey, säger till the Telegraph att män är i sin natur mer benägna att ta risker. Han säger också att det generellt sätt är mindre socialt accepterat bland tjejer att ta droger. "Gillar män att ta droger mer än vad kvinnor gör? Nej, det tror jag inte," säger han. "Män är generellt sett mer benägna att engagera sig riskbeteenden samtidigt som vi fysiologiskt är mindre kapabla att hantera dem." Det är fler killar än tjejer som testar knark, och det är fler killar som utvecklar ett problematiskt bruk. Men utöver det faktum att tjejer i högre utsträckning håller sig borta från droger har de eventuellt bättre förutsättningar under behandlingen.

"En del [tjejer] blir psykotiska och får väldigt mycket ångest och blir deprimerade. Det gäller inte endast för kvinnor, men de hanterar det ibland annorlunda än män. Jag tror det är svårare för män att erkänna att de får ångest, och de får ofta en känsla av att de är förföljda och hetsar upp sig, medan kvinnor nog i högre grad kommer erkänna att de faktiskt har ångest och mår dåligt," säger Houlberg Bentson.