FYI.

This story is over 5 years old.

drogvanor

Hur vi tog droger i Norden 2016

Nästan alla söp. Få mådde dåligt av svamp. Spice och metamfetamin var sämst för hälsan.
Foto: Anton Ström

Världens största undersökning om drogbruk, Global Drug Survey (GDS), publicerades förra veckan. Nästan 120 000 personer från 50 länder svarade på hur och vad de har knarkat, vem de köpt av och om de behövt uppsöka vården på grund av dåligt narkotikum eller osunt förnuft. Av dessa var 500 svenskar, 550 norrmän, 400 finländare och 13 500 danskar. Nästan hälften av deltagarna var 24 år eller yngre, medan knappt en fjärdedel var äldre än 35.

Annons

Resultaten är ganska begränsade men kan i vissa avseenden användas för att göra jämförelser mellan länder och undersöka trender.

Vi har jämfört de nordiska ländernas drogvanor med varandra och resten av världen, med förhoppningen om att vi ska vara lite bättre än alla andra. Tyvärr är det svårt att veta hur man är bäst på knark och tendenserna skiljer sig en hel del inom norra Europa.

Alkohol

Alkohol var den överlägset vanligaste drogen i världen, 94 procent drack under det senaste året. I GDS 2016 var Norge bland topp tre länder (tillsammans med Irland och Skottland) där störst andel människor uppsökt sjukvård på grund av alkohol – 2.2 procent av de norska deltagarna hade försupit sig. Motsvarande siffra i Sverige var 0,8.

Kanske är det därför 43 procent av norrmännen meddelade att de tänker dricka mindre i år, jämfört med 28 procent av danskarna och 32 procent av svenskarna. Finländarnas kollektiva baksmälla är däremot störst med 46 procent.

I sammanfattningen från 2016 skrev GDS att de flesta dricker starksprit när de är ute. Sprit är också favoriten bland de som satsar på att supa sig snygga och snabba. Nästan hälften meddelade dock att sprit gör dem mer bakis än någon annan alkohol. Ska man fuska sig till känslan att vara tuff och sexig får man räkna med bedrövlig ångest och fulhet dagen efter. "Du kan bli cool och sexig eller patetisk och avdäckad på alla former av alkohol," skrev GDS och rekommenderade alla att skita i spriten eftersom den är särskilt lurig och svår att dosera.

Annons

Relaterat: Hur man gör en bananbong:


Cannabis

Cannabis är världens mest använda illegala drog. Globalt konsumerade 60 procent av enkätdeltagarna cannabis någon gång under förra året. Normalt gräs är fortfarande den populäraste typen av cannabis. Intresset för starka sorter med höga halter THC har sjunkit, men föredras fortfarande i USA och Storbritannien.

Omkring 85 procent av brukarna blandade drogen med tobak, men variationerna var stora mellan länderna. I Danmark svarade 9 av 10 att de använde tobak medan bara 6 av 10 gjorde det i Finland. Nya rön från University College London konstaterar att man inte blir mer stenad av att blanda tobak i sin joint, men att minnet påverkas i lägre grad. Samtidigt höjs puls och blodtryck (vilket kan vara ganska trist och en stygg nikokick när man är skev kan få en att känna att man ska spy och kanske dö).

I GDS 2016 hade Danmark högst andel svarande som uppsökt sjukvård till följd av cannabisbruk, med mer än 2,5 procent. I år är andelen något lägre men ändå näst högst. Överlägset flest danskar säger att de vill bruka mindre cannabis nästa år, hela 44 procent av de tillfrågade, jämfört med 24 procent av svenskarna.

Syntetisk cannabis (spice) är däremot den drog som orsakat näst flest sjukhusbesök av alla droger, bara metamfetamin är värre. "Risken att behöva uppsöka sjukvården är minst 30 gånger större efter att ha tagit syntetiska cannabinoider jämfört med naturlig cannabis," skrev GDS år 2016.

Annons

MDMA och kokain

MDMA är en av världens mest populära droger. Antagligen för att den ökar acceptansen för dålig musik och väcker latenta intressen för att ligga i hög. Det är dessutom en jämförelsevis säker substans. Nästan 20 procent använde MDMA och kokain förra året.

Svenskarnas och finländarnas bruk av kokain och MDMA ligger på mellan fem till sex dagar per år – minst av alla redovisade länder – medan danskarnas användning av drogerna snittar på drygt 18 respektive 9 dagar. Nästan hälften av danskarna svarade att de planerar att sniffa mindre kola nästa år. I Finland och Sverige är ambitionerna att trappa ner jämförelsevis låga (17,5 och 23,5 procent).

Drygt 1 av 100 fick läkarvård på grund av kokain eller MDMA. Kvinnliga MDMA-brukare uppsökte emellertid sjukvården dubbelt så ofta som manliga. GDS skriver att "I de flesta fall kan drogrelaterade skador ha närmare samband med individuellt beteende än med drogen i sig. Droger av högre kvalitet är bara säkrare om folk använder dem förståndigare."

Svampar. Foto: Arp via Wiki

Svamp och LSD

De som tar psykedeliska droger är överlag försiktigare och bättre på skadereducering. I stället för att sätta sig hemma hos en främling i Christiania är tre av fyra hemma hos sig själva eller ute i naturen första gången de tar LSD.

Svamp är den säkraste av alla droger i undersökningen. Bara 17 av 10 000 (0,2 procent) svarande hade kontaktat sjukvården för svampbesvär. Risken för LSD-användare var fem gånger högre.

Annons

"Den största risken är att plocka fel typ av svamp," säger Adam Winstock, grundaren av Global Drug Survey. "Dödsfall av förgiftning är nästan obefintliga, medan att förgiftas av mer farliga svampar är en mycket större risk. Lyckligtvis är de flesta svampar inte farliga. Det finns en större förståelse för hur många svampar som utgör en vanlig dos för önskad effekt i din region. Människor som använder psykedelika är generellt mycket mer förståndiga och är bland de brukare som förbereder sig bäst och tar till sig skadereducerande praktiker. De flesta planerar i förväg att ta svamp, till skillnad från att bli dyngrak. Även om det senare kan vara ett mål är det sällan genomtänkt." Winstock understryker att psykedelia är den typ av drog minst antal användare har haft negativa upplevelser av.

Nästan 40 procent av norrmännen plockar sina svampar skogen.

Foto: Anton Ström

Darknet

Droganvändare i Norden köper mest droger på darknet-sidor, marknadsplatser online där säljarna är anonyma och handeln vanligtvis sker med den digitala valutan BitCoin. I topp låg Finland där 41,4 procent hade köpt droger på darknet, jämfört med ungefär en fjärdedel av svenskarna och norrmännen. Danska darknet-kunder uppgick bara till sex procent. MDMA säljer bäst på darknet – närmare hälften av alla som hade använt drogen hade fått den genom en av de omkring 20 aktiva marknadsplatserna.

Bonus

Hela sju procent svarade att de hade snusat under året.

Global Drug Surveys mål är att minska skaderiskerna för brukare. Adam Winstock tycker att användarna bör vara lika noggranna vid alla former av drogbruk som de är när de tar psykedelika, men även nöjesindustrin har ett ansvar att hjälpa sina kunder ta informerade beslut om narkotika. Droger kommer inte att försvinna från klubbar och krogar och därför vill GDS främja öppna samtal om droger och hur de ska användas säkert.

Nästa Global Drug Survey öppnar i november. Fram till dess kan du göra ett test och lära dig mer om globala drogtrender och säkert bruk.

Theo Hagman Rogowski finns på Twitter