Trippa tryggt

Går det att konsumera cannabis på ett säkert sätt?

Vi frågade en disputerad forskare i organisk kemi.

Den här artikeln är en del av Trippa tryggt, en artikelserie från VICE om droger och skademinimering. Läs mer här.

Cannabis är den vanligaste narkotikaklassade drogen som unga i Sverige konsumerar. Data från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) visar att cannabis har gått upp i popularitet det senaste året. Frågan är då om det finns sätt att konsumera cannabis på som är mindre skadligt för vår fysiska hälsa än andra?

Annons

Jag ringde upp Fredrik von Kieseritzky, doktor i organisk kemi, som länge forskat om bland annat Alzheimers. På senare år har han riktat in sig på smärta för att ta reda på vilka metoder som är bättre respektive sämre för hälsan när det gäller konsumtion av cannabis.

Han är också styrelseledamot för Stiftelsen Spinalis, som verkar för ett bättre liv för personer med ryggmärgsskada; av dessa lider många av svårbehandlad smärta. Han har bistått flertalet svenska läkare genom åren, bland annat med underlag för licensförskrivning av naturlig cannabis med tillstånd från Läkemedelsverket.

För tillfället befinner sig von Kieseritzky i planeringsstadiet för en större klinisk prövning med cannabis mot neuropatisk smärta. Trots att forskningen kring cannabis och dess faktiska effekter på kroppen inte ännu i alla avseenden är i hamn, så finns det vetenskapliga belägg för att vissa konsumtionsmetoder är bättre än andra.


Relaterat:


RÖKNING

Det överlägset vanligaste sättet att konsumera weed på, och kanske också det skadligaste är att röka. "Rökning, oavsett ämne, är skadligt per se eftersom förbränningsrök innehåller partiklar, tjära, kolmonoxid och polyaromater. Dessa är skadliga för svalget, luftvägarna och lungorna," säger von Kieseritzky. "Det är fullständigt klart att tobaksrökning ökar riskerna för astma, bronkit, KOL och lungcancer. I Sverige dör många fler varje år av tobaksrökning än av all annan narkotika – laglig på recept och olaglig sådan."

Han menar däremot att det kan finnas en skillnad i skaderisken hos rökning av ren cannabis, och att blanda den med tobak. "I Europa finns en stark tradition av att blanda cannabis med tobak för rökning, vilket gör det svårt att särskilja de negativa hälsoeffekter som härrör från förbränning av just cannabis. Viss forskning tyder på att cannabisrökning, i ren form, är mindre skadlig än tobaksrökning vad gäller skador på andningsorganen, men denna är inte helt konklusiv och jag tycker därför det är rimligt att vara försiktig och tills vidare helt avråda från cannabisrökning."

Annons

Foto: Tullverket

VAPORIZER

Rapparen Snoop Dogg har sedan flera år tillbaka en egen vaporizer, G-Pen, som förångar och frisläpper THC från weed med hjälp av varm luft. På så sätt får brukaren inte i sig några skadliga förbränningsämnen.

"På senare tid har vaporisering framträtt som en ny metod för inhalering av de aktiva ämnena – de så kallade cannabinoiderna – i cannabis. Fördelen med denna metod är att halterna av skadliga förbränningsämnen är avsevärt lägre, varför det högst sannolikt är ett säkrare sätt att inta cannabis på, jämfört med rökning," säger von Kieseritzky. "Värt att notera är att denna metod används i många kliniska prövningar på cannabis världen över."

ÄTBART WEED

I dag finns en uppsjö av THC-baserade maträtter, bakverk och snacks, som ofta ges till personer som har svårt att röka eller inhalera weed, eller som helt enkelt gillar att experimentera med THC och mat. "Cannabis är även aktivt oralt, det vill säga vid sväljning. På detta vis slipper man självklart alla problem som är kopplade till rökning och inhalering," säger von Kieseritzky.

"Men det gör å andra sidan farmakologen för cannabis än mer komplex. När cannabinoiderna tas upp av magtarmkanalen så färdas de via blodet först till levern, där så kallad förstapassage-metabolism bryter ned ämnena enligt flera olika och komplexa rutter – dessutom med stor variation mellan olika individer. Som läkemedelskemist skulle jag därför beskriva inhalerad och nedsvald cannabis tillräckligt skilda från varandra för att faktiskt betraktas som olika produkter."

Annons

Relaterat:


MUNHÅLESPRAY

"Läkemedlet Sativex kommer som en munhålespray och är ett cannabisextrakt. Upptaget av cannabinoider i munhåla och svalg är bokstavligen en hel vetenskap i sig. Det tycks även här råda stor individvariation, vilket skulle kunna förklara varför det fungerar som avsett för somliga, men inte för andra," berättar von Kieseritzky.

VATTENPIPA

"Tidigare har rökning med vattenpipa varit populärt och utbrett, men ny forskning visar att det inte är särskilt effektivt för att rengöra röken från skadliga förbränningsämnen. Jag skulle inte råda någon att använda den metoden," säger von Kieseritzky.

CBD-OLJA

Jag undrade också om von Kieseritzky hade några tankar kring CBD-olja, som säljs på många ställen online. "Om du tänker på 'CBD-oljor' som nämns var och varannan dag, så är jag redigt trött på denna 'snake oil business'." Han refererar till några texter han skrivit för bland andra Dagens Medicin, där han understryker hur lite vi faktiskt vet om vad dessa oljor innehåller, och att man bör vara mycket försiktig med att ta det för en legitim medicin.

Avslutningsvis frågar jag von Kieseritzky vilka metoder han anser vara de minst skadliga alternativen.

"I den forskning vi bedriver inom medicin och farmakologi så har vi, främst av säkerhetsskäl, bestämt att vaporisering och nedsväljning av cannabisextrakt framstår som de minst skadliga alternativen," säger von Kieseritzky.

David Johansson finns på Twitter