FYI.

This story is over 5 years old.

övervakning

VIDEO: Hur det är att tro att man konstant är övervakad

VICE träffar några amerikaner som hävdar att de blir utsatta för "gang stalking"– en omfattande organiserad övervakningskonspiration.

Över 10 000 människor runt om i världen påstår att de blir utsatta för en omfattande organiserad övervakningsinsats vars syfte är att förstöra deras liv, ett fenomen man benämner som "gang stalking". För de som tror att de konstant övervakas – av regeringen, en hemligt organisation eller någon annan grupp – blir vardagliga aktiviteter som att ta en promenad eller åka på motorvägen en mardröm.

I det här avsnittet av HYSTERIA träffar VICE några amerikaner som hävdar att deras liv har förstörts av gang stalking för att förstå vilka allvarliga konsekvenser det kan ha. Vi pratar också med Josh Bazell, en av många läkare som tror att offer för gang stalking skulle kunna vara drabbade av vanföreställningar.