Melpomeni Maragkidou, Photos by Orestis Seferoglou