Valjidder: Hur skulle det kännas att möta en soldat på väg till centrum?