Vi frågade en förskollärare hur man hanterar 'femåringar i en sandlåda'