Nejpoužívanější herbicid Roundup může způsobovat rakovinu u lidí

Odtok vody z polí a rostlin ošetřených glyfosátem se může dostat do zásob pitné vody. EPA tvrdí, že být vystaven této vodě ve velké míře potenciálně znamená problémy s ledvinami a reprodukční soustavou.

|
17 červen 2015, 7:44am

Přípravek Roundup, produkovaný americkým agro-chemickým kolosem Monsanto patří mezi široce využívané herbicidy po celém světě a jen ve Spojených státech je každý rok aplikován na miliony akrů plodin. Regulační agentury po celém světě, včetně EPA (Environmentální ochranná agentura), jej ovšem zařadily mezi bezpečné látky.

Nová kontroverzní studie, zabývající se hlavní ingrediencí Roundupu, kterou je glyfosát, zpochybnila tyto závěry a volá po zakázání chemikálie agenturami, zabývajícími se veřejným zdravím a environmentální ochranou.

Na počátku tohoto měsíce Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při WHO (IARC) svolala sedmnáct vědců z jedenácti zemí, aby zhodnotili existující výzkum pěti pesticidů, mezi něž se řadí glyfosát, který byl vyvinut Monsantem poprvé už v roce 1969. Laboratorní studie ukázaly nárůst výskytu některých typů rakovin u myší vystavených glyfosátu. Zvířata byla vystavena vyšším úrovním herbicidu, než s jakými se člověk setkává. Epidemiologické studie člověka ale ukazují na riziko rakoviny, spjaté s vystavením se chemikálii a se zvýšeným rizikem non-Hodgkiinova lyfomu.

Tyto informace vedly skupinu k označení glysofátu za 'pravděpodobně karcinogenní', což je druhé nejvyšší označení vydávané IARC, hned za 'lidem karcinogenní'.

"Pokud by neexistovala skutečně žádná data o efektu na lidech, šlo by o jinou kategorii," sdělil šéf pracovní skupiny IARC Aaron Blair VICE News. "Existují nicméně některá data, která ukazují, že, ano, zvířecí dávky jsou o něco vyšší, ale stejně shledáváme i malé signály příznaků na lidech."

Monsanto s touto expertízou nesouhlasí a poukazuje přitom na to, že výzkumná skupina ignorovala vědecké studie, prohlašující glysofát za bezpečný. "Nevíme, jak mohla IARC dospět k závěru, který se tak liší od poznatků všech ostatních agentur po celém světě," prohlásil Philip Miller, viceprezident Monsanta.

Zpráva, publikovaná v pátek časopisem Lancet Oncology shrnuje nálezy, které budou podrobně publikovány expertízou IARC zhruba za rok. "Dokud není zpráva vydána, je těžké dojít k nějakým závěrům a posoudit, jestli byly informace interpretovány dobře nebo ne," řekl Keith Solomon, toxikolog z Univerzity Guelph v Ontariu. "Každá skupina i jedinec přichází s jinou interpretací," dodává.

Ve Spojených státech je EPA zodpovědná za určování bezpečných úrovní chemikálií pro lidské zdraví i životní prostředí. Agentura je současně v procesu přehodnocování glysofátu v rámci federálně přikázaného přezkoumání, probíhajícího každých patnáct let. V osmdesátých letech EPA klasifikovala tuto chemikálii jako možný karcinogen, ale v roce 1991 zredukovala tento stav na 'důkazy o ne-karcinogennosti u lidí' poté, co zrevidovala laboratorní studie na myších. "Než dosáhneme konečného rozhodnutí, vezmeme plně v potaz jak studii IARC, tak ostatní informace," řekl VICE News mluvčí EPA.

Evropská unie v lednu došla k závěru, že glyfosát pravděpodobně není pro lidi karcinogenní. Glyfosát je složkou více než sedmi seti padesáti produktů po celém světě. Jeho použití vzrostlo poté, co společnosti jako Monsanto začali vytvářet geneticky modifikované rostliny, rezistentní vůči herbicidům. Farmáři tak mohou nadále užívat na svá pole chemický postřik, hubící nechtěný plevel, nezhoubný však vůči kukuřici, sóje, pšenici nebo bavlně. V roce 2013 bylo v USA ošetřeno glyfosátem sto padesát sedm milionů akrů kukuřice a sóji - to je devítinásobný nárůst za méně než jedno desetiletí.

Odtok vody z polí a rostlin ošetřených glyfosátem se může dostat do zásob pitné vody. EPA tvrdí, že být vystaven této vodě ve velké míře potenciálně znamená problémy s ledvinami a reprodukční soustavou. "Zatím jsem neviděl jedinou regulační agenturu na světě, která by řekla o glyfosátu, že je karcinogenní," řekl Solomon VICE News. "Všechny se na ten problém dívají velmi podrobně. Žádná z nich ale nepřišla se stejnými výsledky."

Ještě více VICE
Vice Channels