FYI.

This story is over 5 years old.

VICE INTL

Výchova prostitutek v Německu

V roce 2002 schválilo Německo jedny z nejliberálnějších zákonů týkajících se prostituce v Evropě, s cílem zlepšit právní a sociální postavení žen v zemi. Mají ovšem opačný účinek...

V roce 2002 schválilo Německo jedny z nejliberálnějších zákonů týkajících se prostituce v Evropě, s cílem zlepšit právní a sociální postavení žen v zemi. Ovšem jelikož Německo nemá hranice zrovna obehnané vysokým plotem—a sousedské země zrovna dvakrát nejliberálnější přístup k prostituci nemají—stal se z Německa ráj sexuálních turistů z Dánska, Lucemburska a Francie. Regulace také ovšem vedly ke zvýšení nucené prostituce, prosperitě pasáků a obchodu s bílím masem.

VICE Germany mluvilo s prostitutkami, majiteli bordelů, policisty a vládními úředníky, aby zjistili více o tom, jak tyhle dobře míněné zákony vedly k pravému opaku toho, čeho chtěli dosáhnout.