ερήμωση

5.13.15

Φωτογραφίζοντας ένα Απέραντο Νεκροταφείο Εργοστασίων

Κουφάρια από βιομηχανικές μονάδες που κάποτε έτρεφαν έναν ολόκληρο νομό.